English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری دستیاران فیلمبردارسینما- استان تهران »


به نام خدا
« اساسنامه انجمن صنفی کارگری دستیاران فیلمبردارسینما- استان تهران »

فصل یکم – کلیات
ماده 1 - نام ، تعریف ، حوزة فعالیت ،مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن :
1. نام : انجمن صنفی کارگری دستیاران فیلمبردار سینما - استان تهران که در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود .
2. تعریف : انجمن مجمعی متشکل از دستیاران اول ، نورپردازان ، مسئولین فنی حرکتی ،دستیاران دوم و دستیاران نورفیلمبردار تحت عنوان کلی "دستیاران فیلمبردار"شاغل در فیلمهای سینمایی است.
3. حوزة فعالیت : حوزة فعالیت انجمن، حوزة جغرافیایی استان تهران است.
4. مدت فعالیت : از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.
5. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : ایران - تهران خیابان بهارجنوبی کوچه سمنان پلاک 29 است.
تبصره: هیأت مدیره انجمن می‌تواند هر زمان که ایجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.
ماده 2 - هدف
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضا که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد این انجمن تشکیل می شود .
ماده 3- وظایف انجمن :
1. تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.
2. تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن.
3. کوشش در ایجاد تعاونی های مصرف، مسکن ، صندوق های حمایتی و نظایر آن.
4.کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن و داوری درکلیه اختلافات مربوط به حرفه دستیاری فیلمبرداری به درخواست یکی از طرفین و اعلام نظر کارشناسی در خصوص دعاوی مرتبط با حرفه دستیاری فیلمبرداری در کلیه مجامع. (در چارچوب مقررات مربوط)
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

5.جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای انجمن.
6. همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر..
7. حمایت و دفاع ازحقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع وسازمانهای دولتی و عمومی.
8. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و انتفاع نباشد.
9. شرکت در مذاکرات حرفه ای باسایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی .
10.پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
11. همکاری با سایر انجمن های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن قرار داده شده یا خواهد شد
12. فعالیت همه‌جانبه و مداوم در جهت تثبیت و ارتقاء ارزش‌های کیفی حرفه، از طریق برگزاری سمینار، چاپ جزوه و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش و … .
13. همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
14. دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضاء
15. تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضاء
فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت
ماده 4 – شرایط عضویت :
1.تابعیت ایران.
2. حداقل سن 18 سال تمام.
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4.داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

5. شاغل درحرفه دستیاری فیلمبردار و برقراری رابطه ی شغلی با موضوع فعالیت دستیاری فیلم بردار در حوزه ی استان تهران با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل رونوشت حداقل پنج قرارداد فیلمهای سینمایی که فیلم برداری آنها تمام شده باشد.
6.نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
7. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
8. پرداخت هزینه ثبت نام و هزینه عضویت سالانه.
9.داشتن گواهی عدم اعتیاد از مراکز ذیصلاح و داشتن گواهی سو پیشینه از نیروی انتظامی .
10. رضایت نامه های کتبی از لحاظ دارا بودن اخلاق حرفه ایی و کاری از دو مدیر فیلمبرداری عضو انجمن صنفی کارگری مدیران فیلمبرداری و یا دستیار اول فیلمبردار عضو انجمن.
تبصره 1 :چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشودمتقاضی
می تواند شکایت خود را با نگاه به بند 3 ماده 21 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .
تبصره 2: در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است .
تبصره 3:عضویت درانجمن اختیاری است و هیچ کس را نمیتوان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد .
تبصره 4 : انجمن می تواند نسبت به عضویت افتخاری اعضای پیشکسوت اقدام نماید لیکن عضو افتخاری نمی تواند نامزد هیئت مدیره و بازرس شده و در مجمع عمومی نیز حق رای نخواهد داشت
ماده 5 – علل تعلیق عضویت :
1.عدم پرداخت به موقع هزینه حق عضویت.
2.عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن .
3. از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه.
4. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار .
تبصره1: مرجع تشخیص بندهای 1 تا 3 هئیت مدیره است .
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


تبصره2: تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره3: "عضو تعلیقی"تا رفـع تعلیـق توسط مجمـع عمومی،در مجامع عمومی حق رای نخواهـد داشت،عضوتعلیقی می تواند شکایت خود راتوسط بازرس دراولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند،تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره4: چنانچه عضوی حداکثر3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند .دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است . عضو اگر حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق درمی آید.
ماده6– نحوه لغو عضویت
1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ اعلام رسمی و کتبی هیات مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2. لغو عضویت به موجب درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره: لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.
فصل سوم
منابع مالی انجمن
ماده 7- منابع مالی انجمن :
1. حق ثبت نام برای عضویت، که تنها یک بار دریافت می شود.
2.حق عضویت سالانه.
3.کمک‌های داوطلبانه اعضای انجمن.
تبصره :کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی .


محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


ماده 8-عضو باید باتوجه به ماده 7 همه ساله هزینه عضویت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی آن را به خزانه‌دار تسلیم کند.
تبصره1 :مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و هزینه عضویت دریافت می‌شود، پس دادنی نیست .
تبصره 2 :دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره دار و به امضای رئیس هیات مدیره وخزانه دار باشد .
تبصره 3 :هیات مدیره نمیتواند منابع مالی انجمن راخارج ازحدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.

فصل چهارم
ارکان انجمن
ماده 9 - ارکان انجمن عبارتند از:
1- مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس
ماده 10– مجامع عمومی
1. مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی که به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" تشکیل می شود .
2. برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار سینمایی منتشرکند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد.
تبصره: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند .
3. دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4. رای گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و مخفی رای گیری خواهد شد.
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


تبصره: هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد. وکالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.
5. پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع، مرکب ازدست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرس یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.
تبصره 1 : اعضاء هیأت رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 50 نفر باشد ).
تبصره 2 : برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسا می و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
تبصره 3 : هیأت رییسه و ناظران بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبصره4: صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می رسد .یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره 5 : هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند . ادامه جلسه به نحو مذکور ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل ، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می شود.
6. چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند .
تبصره: در صورتی که هیئت رئیسه و هیات نظارت درستی اعتراض را بپذیرد ، هیات مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند

7. مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به حد نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

تبصره 1 : مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.
تبصره 2 : تصمیمات مجامع عمومی "عادی" و "عادی به طور فوق العاده" در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد .
ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
1.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی و یا انفرادی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2. شنیدن گزارش کارهای انجام شده هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن .
3.تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن .
4.شنیدن ، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
تبصره : بدون قرائت گزارش بازرس درمجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.
5. دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن .
6.تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .
7. بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده است .
8.تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی ، تعلیق عضویت شده اند.یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است.
9.تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره .
10.تصمیم گیری درخصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
11. مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور انجمن بجزآنچه که درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.
12- تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تاسیس تعاونیها
13- تصویب هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این مورد
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


ماده 12 : مجمع عمومی فوق العاده :
1. هرگونه تغییردرمفاد اساسنامه یاانحلال انجمن فقط درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
2. مجمع عمومی فوق العاده باحضوردست کم سه چهارم اعضا تشکیل میشود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم بااکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد. ودرهرحالت تصمیمات آن بااکثریت سه چهارم آرا ی اعضای حاضر در مجمع معتبراست.
تبصره 1 :مواردتغییراساسنامه ، بایددرآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.
تبصره2: انحلال انجمن نیاز به رای چهارپنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.
تبصره3: درصورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیات تسویه را تعیین کند.
ماده 13: هیأت مدیره
1. هیأت مدیره دارای 5 نفرعضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
تبصره : اعضای هیات مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره انتخاب شوند .
2. هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا اعضای انجمن ،به جز بازرس یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند .
3. هیات مدیره باید صاحبان امضای مجاز ، اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
4.جلسات عادی هیأت مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا ( حداقل3نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا
یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می شود .
تبصره 1 : خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .حق الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


تبصره 2 : غیبت اعضای هیات مدیره در هفت جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب، در طول یک سال بدون عذر موجه به عنوان استعفای از مقام هیأت مدیره تلقی می شود و در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.
5. هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تایید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضاء مشترک صاحبان امضاء مجاز ،اسناد و مدارک مالی انجمن " خزانه دار ، رییس ، یا دبیر " را افتتاح نماید
6. رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکا صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.
تبصره : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
7. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط عضویت ، لغو عضویت یا غیبت (باتوجه به مفادتبصره 2 بند 4 ماده13) اعضای هیات مدیره ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
تبصره 1 : برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره ( باتوجه به مفاد بند7 ماده 13) انتخابات ترمیمی دراولین مجمع عمومی برگزار می شود .
تبصره2 : درصورتی که اکثریت اعضای ا صلی انتخاب شده درمجمع عمومی به هرعلتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند ( به عنوان مثال سه نفردرترکیب پنج نفره یا چهار نفر درترکیب هفت نفره ) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.
8. هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره: هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .
ماده 14- وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
1. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


2. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن ( دفتر مجامع – دفتر مصوبات هیأت مدیره – دفاتر مالی - دفتر عضویت).
3.دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.
4. بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن .
5.بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی .
6. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن .
7. تعیین محل رسمی دفتر انجمن.
8. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
9. بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .
10. تلاش درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .
11. وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و عمومی درحدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن .
12.اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به مفاد بند 9 ماده 11.
13. بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .
14.تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
15 تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط.
16.تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.
17.تشکیل کارگروه های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه ا مور حقوقی،کارگروه رفاهی و سایر کارگروه ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند10ماده 11.


محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

.
ماده 15 - وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره :
1. مراقبت در حسن جریان ا مور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.
2. اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه .
3.ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن ، برای اجرا و پی گیری آن.
4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدا می کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد.
5. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن . ( با توجه به مفاد بند 6 ماده 13 و تبصره آن )
6. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره بر عهده رییس قرار می گیرد.
تبصره : قسمتی از وظایف رییس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.
ماده 16- به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می شود.
1. مسئول مستقیم "دبیرخانه" دبیر انجمن است .
2.دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، می تواند دارای کارکنانی باشد.
ماده 17– وظایف و اختیارات دبیر :
1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک ، صورت جلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن .
3.تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت وصدو رنامه ها .
4. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن درحدود مقررات قانونی.
5 .ابلاغ اساسنامه وبخشنامه ها وشیوه نامه های دولتی وسایرمقررات قانونی برای آگاهی واستفاده مسوولان و اعضای انجمن.
6. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرس.
7. ابلاغ مصوبات وتصمیمات ارکان انجمن و احکام ونامه های وا صله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.

محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


8. انجام سایر اموری که به هرشکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسئول هستند .
ماده 18- خزانه دار
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است.
ماده 19 -وظایف و اختیارات خزانه دار:
1. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن .
2. اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن .
3. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط .
4. نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن .
5. ثبت دریافت‌ ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن .
6. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی.
تبصره : خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 20- بازرس
1. بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر و با رای مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت یکسال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
2. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود.


محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


ماده 21- وظایف و اختیارات بازرس :
1. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی "عادی" و "فوق العاده".
2. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن .
3. پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
4. رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی .
5. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6. شرکت در جلسات هیأت مدیره ( درصورت لزوم ) بدون داشتن حق رای .
تبصره 1 : بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.
تبصره 2: درصورت درخواست بازرس، خزانه دارموظف است کلیه دفاترو اسناد مالی انجمن رابرای رسیدگی درمحل انجمن وبرای مدت معین ، دراختیاراو بگذارد.

فصل پنجم
سایر مقررات
ماده22- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند
1. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
3.عدم عضویت همزمان در هیات مدیره ، بازرسی یا داوری در اصناف سینمایی دیگر .

محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


4.حداقل 5 سال عضویت مستمر در انجمن دستیاران فیلم بردار سینما
تبصره : درزمان تاسیس و در نخستین سالهای تشکیل انجمن , سابقه عضویتی میتواند در تشکلهای فرهنگی یا صنفی عرصه سینما باشد.
5. داشتن حداقل 30 سال سن و حداکثر 60 سال سن تمام
6.حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
ماده 23- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کا نونهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.
ماده 24- مسئولان انجمن، مکلفند هرنوع مدارک ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی درمحل انجمن یا بیرون از آن ، دراختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .
ماده 25- انجمن در موارد زیر منحل می شود:
1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در اساسنامه.
2. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تجدید انتخابات هیئت مدیره
3. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره 1 :انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.
تبصره 2 : از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره 3 : چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

تبصره 4 : چنانچه انجمن براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، رییس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویه ای از بین اعضای باسواد، باسابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
ماده 26-چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس می تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی وانجام انتخابات به اعضا اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
ماده 27-هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد .
ماده28-هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.
ماده29-هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی قابل اجراست
ماده 30-این اساسنامه در پنج فصل و 30 ماده و 125 بند و 45 تبصره در تاریخ 27/1/1396 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده انجمن صنفی کارگری دستیاران فیلمبردار سینما - استان تهران رسید .
محل امضای هیات رییسه : محل امضا و مهر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی