English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

انجمن صنفی طراحان و مجریان جلوه های بصری
اساسنامه

انجمن صنفی طراحان و مجریان جلوه های بصری


به نام خدا


فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت
ماده 1: انجمن صنفی طراحان و مجریان جلوه‌ های بصری سینمای ایران متشکل از اعضای حرفه ‌ای جلوه‌ های بصری بر مبنای مفاد این اساسنامه در خانه سینما است.
ماده 2: جلوه‌ های بصری به مجموعه‌ ای از محتوای بصری فیلم اطلاق می شود که خارج از محدوده زمان فیلمبرداری تولید شده و به فیلم اضافه می شود.
ماده 3: نام صنف مورد نظر " صنف جلوه های بصری " است که در این اساسنامه به اختصار " صنف" نامیده می شود.
ماده 4: نوع  صنف فرهنگی غیردولتی و غیرانتفاعی است.
ماده 5: مدت مؤسسه از تاریخ تأسیس  نامحدود است.
ماده 6: اهداف
الف- ایجاد نظامی حرفه‌ ای به منظور احقاق حقوق صنفی و مادی اعضاء جلوه‌ های بصری.
ب- تنظیم قوانین و مقررات مربوط به حرفه ‌ی جلوه‌ های بصری برای حفظ و اعتلای زمینه‌ های گوناگون کیفی و کمی آن.
پ- حراست از امنیت شغلی اعضای صنف.
ت- ایجاد همکاری با سایر اصناف سینمایی و دیگر سازمان ‌های مربوطه به منظور تقویت حرفه ‌ی جلوه‌ های بصری و اعضای آن.
ث- کسب صلاحیت صنف به عنوان بالاترین مرجع علمی، فنی و صنفی حرفه ‌ی جلوه‌ های بصری.
ج- ایجاد شرایط تأمین اجتماعی و فراهم آوردن امکانات رفاهی و تأمین آتیه اعضاء در حد امکان.
چ- فراهم آوردن بستر هم گرایی، تعامل مؤثر و مشارکت هم افزای صنعت جلوه های بصری سینمای ایران در راستای توسعه کمی و کیفی و رونق اقتصادی فعالیت های سینمایی در کشور.
ح- ارائه نظرات مشورتی و تدوین و پیشنهاد مقررات و ضوابط حرفه ای در خصوص فعالیت های مرتبط به مراجع ذیربط.
خ- پی گیری اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضای جلوه های بصری سینمای ایران مرتبط با فعالیت شغلی، در مراجع اجرایی، قضایی و انتظامی ذیربط و ارائه حمایت ها و خدمات لازم به منظور احقاق حقوق قانونی آنها.
د- تسهیل روابط اعضاء با ساختارها و تأسیسات دولتی به منظور استفاده از تسهیلات مورد نیاز.
ذ- اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش تخصصی و سایر اقدامات مورد لزوم به منظور ارتقای دانش، مهارت و فناوری در حوزه های مختلف مرتبط با فعالیت جلوه های بصری سینمای ایران.
ر- انجام فعالیت های فرهنگی از جمله برگزاری جشن ها، مراسم و نشست های تخصصی حرفه ای در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی اعضاء و مرتبطین حرفه مورد نظر پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.
ز- تلاش برای ایجاد بستر تکریم و تأمین خدمات و امکانات رفاهی اعضاء جلوه های بصری سینمای کشور و اشخاص تحت تکفل ایشان از قبیل مسکن، تسهیلات بانکی، بهداشت و درمان، بیمه های درمانی و اجتماعی، بیکاری، متناسب با شأن و منزلت آنان و در جهت ارتقاء سطح معیشت اعضاء.
ژ- ساماندهی و طبقه بندی صلاحیت فنی و حرفه ای اعضاء در جهت حفظ و صیانت از امنیت شغلی آنان با استطهار به قوانین و ضوابط مرتبط.

فصل دوم: شرایط عمومی
ماده 7: صنف، تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8: مرکز صنف در ایران، تهران، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، شماره 23، خانه سینما است.
تبصره1: تغییر محل صنف منوط و مشروط به تصویب مجمع عمومی صنف است.

فصل سوم: عضویت و شرایط آن
ماده 9: عضو صنف از فعالین رشته‌‌های مختلف جلوه‌ های بصری است .که به صورت اعضای دائم، پیوسته، وابسته و موقت تعریف می شود.
ماده 10:  متقاضی عضویت که حداقل در 30 فیلم سینمایی به عنوان مسئول جلوه ‌های بصری فعالیت کرده و حداقل 50 سال سن داشته باشد ،  به عنوان عضو دائم صنف شناخته می شود.
ماده 11:  متقاضی عضویت که حداقل در 10 فیلم سینمایی به عنوان مسئول جلوه ‌های بصری  یا 30 فیلم در عناوین دیگر جلوه های بصری فعالیت داشته به شرط آن که از آخرین کار آن‌ ها 2 سال نگذشته باشد، میتواند عضو پیوسته صنف شناخته شوند.
تبصره2: سابقه مقام در یک جشنواره معتبر میتواند به عنوان یک فیلم در کارنامه متقاضی محاسبه شود.
ماده 12: متقاضی عضویت که حداقل در 5 فیلم سینمایی فعالیت سرپرستی یا غیر سرپرستی داشته، به شرط آن که از آخرین کار او 2 سال نگذشته باشد، میتواند عضو وابسته صنف شناخته شود.
ماده 13:   متقاضی عضویت که حداقل در 2 فیلم سینمایی فعالیت داشته باشد به شرط آن که از آخرین کار آنها 2 سال نگذشته باشد، میتواند به عنوان عضو موقت صنف شناخته شود.
ماده 14:  متقاضی عضویت که برای جلوه‌ های بصری اولین فیلم سینمایی خود از صنف مجوز کتبی دریافت کرده است، پس از اخذ پروانه نمایش آن فیلم می تواند به عنوان عضو موقت صنف شناخته شود.
ماده 15:  متقاضی عضویت که در اصناف دیگر خانه سینما عضو پیوسته است نمیتواند در صنف به عنوان عضو پیوسته شناخته شود.
ماده 16: بررسی تقاضای کتبی عضویت و مطابقت شرایط عضویت متقاضی براساس اساسنامه و آئین نامه ‌ها به عهده هیئت مدیره و تصمیم گیری و تصویب عضویت متقاضی به عهده مجمع عمومی است.
تبصره 3: بررسی درخواست  و تصویب عضویت موقت به عهده هیئت مدیره است.
ماده 17: هیات مدیره نسبت به پذیرش اعضای افتخاری اقدام می کند و تصویب عضویت افتخاری متقاضی با مجمع عمومی است.
ماده18: کلیه متقاضیان عضویت در صنف بایستی دارای وضعیت مشخص و روشن نظام وظیفه باشند.
ماده 19: اعضای صنف حق عضویت در تشکیلات صنفی مشابه در امور جلوه ‌های بصری سینمایی را ندارند.
ماده 20: کلیه اعضاء صنف موظفند اولین فعالیت به عنوان مسئول جلوه ‌های بصری را به اطلاع صنف برسانند و مجوز کتبی دریافت کنند.
ماده 21: هیئت مدیره صنف با در نظر گرفتن ظرفیت تولید فیلم در سال و تعداد اعضای خود، هر سال ظرفیت، اولویت و شرایط پذیرش متقاضیان جدید را بر اساس آئین نامه‌ های خود، تعیین خواهد کرد.
ماده 22: پرداخت ورودیه، حق عضویت سالیانه و مبلغی معین در قبال جلوه ‌های بصری هر فیلم سینمایی برای کلیه اعضاء الزامی است.
تبصره 4: کلیه متقاضیان دریافت مجوز فعالیت در زمینه سرپرستی جلوه ‌های بصری بایستی مبلغی را براساس آئین نامه ‌های صنف به عنوان هزینه مجوز فعالیت پرداخت کنند.
تبصره 5: به منظور تکریم از اعضای دائم، صنف می تواند براساس آئین نامه‌ های خود، آنان را از تمام یا بخشی از پرداختی‌ های فوق معاف کند.
تبصره 6: میزان وجوه فوق توسط هیئت مدیره تعیین و تصویب می شود.
 ماده 23: کلیه اعضاء باید رعایت اساسنامه، آئین نامه‌ ها، دستورالعمل ها و مقررات مصوب صنف را تعهد نمایند.

فصل چهارم: محرومیت و تغییر نوع عضویت
ماده 24: هر یک از اعضاء در موارد زیر به طور موقت یا دائم از عضویت صنف محروم خواهند شد:
الف: در صورتی که یکی از شرایط عضویت را از دست داده و یا طبق مواد مربوط عمل نکرده باشند.
ب: عدم رعایت ضوابط حرفه¬ای و قانونی و هتک حیثیت حرفه ‌ی جلوه ‌های بصری به تشخیص هیئت مدیره و تایید مجمع عمومی.
ماده 25:  چنانچه اعضای پیوسته و وابسته صنف 4 سال متوالی در این حرفه فعالیت مستمر نداشته باشند با تصویب هیئت مدیره، نوع عضویت آن ها به یک درجه پایین تر تغییر می کند.
 تبصره7: شرط استمرار کار برای اعضای دائم لحاظ نمیشود.

فصل پنجم: ارکان انجمن
ماده 26:  ارکان صنف عبارتند از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس
الف: مجمع عمومی
مجمع عمومی از اجتماع اعضای انجمن تشکیل میشود و عالیترین رکن انجمن است.  
1.    مجامع عمومی انجمن به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" برگزار می‌شود. مجامع با حضور اعضا رسمیت می‌یابند.
تبصره8: هر عضو حاضر می‌تواند وکالت حداکثر یک عضو غایب را  با داشتن وکالتنامه‌ی کتبی به عهده بگیرد.
تبصره9: اعضای موقت و مرتبط اجازه حضور و رای در مجامع عمومی را ندارد.
2.     فراخوان مجامع عمومی باید با دستور جلسه‌ی مشخص و با تعیین زمان و مکان برگزاری مجمع، حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری در سایت انجمن و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار سراسری کشور اعلام شود.
3.    دعوت‌نامه‌ی کتبی مجمع عمومی عادی باید با دستور جلسه‌ی مشخص و با ذکر زمان و مکان برگزاری، همراه با گزارش‌های عملکرد و مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس، حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری مجمع برای همه‌ی اعضای مجاز به حضور ارسال شود.
4.    مجامع عمومی از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان منشی و دو نفر را به عنوان ناظر برای برگزاری مجمع انتخاب می‌کنند.
5.    از مذاکرات و تصمیمات هر مجمع عمومی توسط منشی صورتجلسه تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسه‌ی آن مجمع عمومی می‌رسد و باید یک نسخه از آن در دفتر انجمن نگهداری شود.
ماده 27: مجمع عمومی عادی
 مجمع عمومی عادی انجمن یک بار در سال تشکیل میشود.
1.    مجمع عمومی عادی می‌تواند در طول سال بر اساس ضرورت "به‌صورت فوق‌العاده" و با شرایط رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی نیز برگزار شود.
2.    مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده به دعوت هیأت‌مدیره یا بازرس یا درخواست کتبی حداقل یک‌سوم اعضای انجمن تشکیل می‌شود.
3.    جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دو سوم
اعضا رسمیت پیدا میکند. اگر در مرتبه اول این تعداد حاصل نشد، مجمع عمومی در مرتبه دوم و مرتبه های دیگر با حضور اکثریت مطلق ( نصف به اضافه‌ یک) اعضا رسمیت پیدا میکند.  
ماده 28: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی
1.    بررسی گزارش‌های عملکرد و مالی هیأت مدیره و بازرس.
2.    بررسی برنامه‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت ارائه شده از سوی هیأت مدیره.
3.    انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس و نیز عزل و انتخاب پیش از موعد قانونی آن‌ها.
4.    تصویب حق‌الزحمه‌ی اعضای هیأت مدیره و بازرس.
5.    تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها.
6.    اعتبار تصمیمات اخذ شده در هر یک از جلسه‌های مجمع عمومی عادی، منوط به رای اکثریت مطلق (نصف به اضافه‌ی یک) اعضای مجمع است.
ماده 29:  وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌ العاده
1.    تغییر مفاد اساسنامه، 2. بررسی پیشنهاد انحلال انجمن و در صورت تصویب، تعیین مدیر تسویه.  
تبصره10: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق‌العاده تکلیف دارایی یا بدهی‌های انجمن را پس از تسویه تعیین می‌کند.
2.    مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به ضرورت در هر زمان از سال به درخواست کتبی هیأت مدیره یا بازرس و یا حداقل  دو سوم اعضای انجمن، به شرح ماده 13 تشکیل می‌شود.
3.    جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور سه چهارم اعضا رسمیت می‌یابد. اعتبار تصمیمات اخذ شده در مجمع عمومی فوق‌العاده، منوط به رای دوسوم اعضای حاضر است. تصمیم انحلال انجمن نیاز به رای چهارپنجم اعضای حاضر دارد.
ب: هیأت مدیره
ماده 30:  هیئت مدیره می بایست حد اکثر15 روز پس از انتخاب از میان خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، دبیر و سخنگو انتخاب می کند.
ماده 31: اداره صنف به عهده هیئت مدیره است که دارای 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل  است . هیئت مدیره به مدت 2 سال از میان اعضای دائم پیوسته و پیوسته با رأی مخفی در مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ماده 32: در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل به ترتیب اولویت آراء جانشین او خواهد شد.
ماده 33:  چنان که هر یک از اعضای هیئت مدیره 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب غیبت کند با گزارش بازرس و تصویب هیئت مدیره ساقط تلقی خواهد شد.
ماده 34: در صورت استعفای همزمان 3  نفر از اعضای هیئت مدیره، بایستی مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل شود. تا تشکیل مجمع عمومی و انتخابات مجدد، اداره صنف با هیئت مدیره است.
ماده 35:  اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس است.
ماده 36: جلسات هیئت مدیره حداقل 15 روز یک بار تشکیل خواهد شد و با حضور 3 نفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت. مصوبات هیئت مدیره حداقل با 3 رأی رسمی است.
ماده 37:  صورت جلسات و مصوبات هیئت مدیره توسط منشی ثبت و به امضای حاضرین خواهد رسید.
ماده 38:  انتقال مسئولیت به هیئت مدیره جدید باید حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری انتخابات انجام گیرد.
ماده 39: اعضای هیأت مدیره باید ضمن پذیرش اساسنامه دارای شرایط زیر باشند:
1-    نداشتن سابقه کیفری موثر.
2-    دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.
3-    داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با صنف.
4-    تعهد به اجرای ضوابط و آئین نامه ها و مصوبات صنف.
5-    نداشتن منافع مشترک یا عضویت در یک شرکت و یا مجموعه کاری.
تبصره: سابقه کاری افراد متقاضی می تواند جایگزین بند 3 باشد.
ماده 40: هیأت مدیره در نخستین جلسه خود به انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، دبیر و سخنگو از میان اعضاء خود اقدام نماید.
تبصره11: هر فرد فقط دو دوره متوالی می تواند به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود.
ماده 41: اسناد و اوراق مالی و تعهد آور و نیز مکاتبات عادی و اداری صنف با امضاء رئیس و خزانه دار به تشخیص هیأت مدیره دارای اعتبار است.
ماده 42: رئیس در قبال کلیه اقدامات و فعالیت های اجرایی صنف مسئولیت داشته و باید در قبال مجمع عمومی، هیئت رئیسه، بازرسان و سایر مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد.
ماده 43: وظایف هیئت مدیره
1.    دعوت برای مجامع عمومی و اجرای مصوبات آن.
2.     اداره کلیه امور صنف در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
3.     تنظیم و تصویب کلیه آئین نامه‌ های داخلی صنف.
4.     گشایش هر گونه حساب در بانکها و معرفی صاحبان امضاء به بانک جهت تنظیم و تعیین خط مشی های مالی صنف.
5.     تعیین و تصویب مبالغ ورودیه، حق عضویت سالیانه و سهم صنف از هر فیلم سینمایی.
6.     تشکیل صندوق رفاه به منظور حمایت و رفع مشکلات مالی اعضاء.
7.     انتخاب نمایندگانی از بین خود یا سایر اعضاء به منظور پیگیری اهداف صنف در مراجع صلاحیت دار.
8.     ایجاد کمیسیون های مختلف تخصصی در امور مربوط به حرفه جلوه‌ های بصری.
9.     بررسی درخواست عضویت یا تغییر نوع آن در صنف و تصمیم گیری درباره طرح آن در مجمع عمومی.
10.     بررسی و تأیید عضویت موقت و مرتبط.
11.     صدور مجوز کار مورد نیاز برای متقاضیان جدید، براساس ضوابط مندرج در آئین نامه ‌های صنف.
12.     شناسایی و انجام امور اعضایی که شرایط عضویت دائم صنف را احراز کردند.
13.     تنظیم و تصویب مقررات لازم برای تغییر نوع عضویت براساس اساسنامه  و آئین نامه‌ های صنف.
14.    کلیه اسناد، مدارک رسمی و توافق نامه ها باید به تصویب هیئت مدیره برسد و سپس با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر صنف معتبر خواهد بود.
15.    داوری در کلیه اختلافات مربوط به حرفه ‌ی جلوه ‌های بصری به درخواست طرفین اختلاف و اعلام نظر کارشناسی در خصوص دعاوی مرتبط با حرفه جلوه‌ های بصری در مراجع ذیربط.
16.    طراحی برنامه‌ های آموزشی برای آشنایی با پیشرفت‌ های علمی و فنی و کاربرد روش‌ های جدید به منظور بالا بردن سطح مهارت اعضاء، برگزاری سمینار، نشر کتب و مجلات.
17.    فراهم کردن امکان حضور اعضاء در مجامع هنری و فرهنگی داخلی و خارجی.

ج: بازرس
ماده 44:  وظایف بازرس:
الف: نظارت بر شیوه اداره صنف و انطباق مصوبات هیئت مدیره با اساسنامه، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی.
ب: رسیدگی به شکایتی که از هیئت مدیره می شود و ارجاع آن به شورای حل اختلافات.
ج: بررسی گزارشات مالی و اداری و ارائه آن مجمع عمومی.
ماده 45:  بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای شرکت کند.
ماده 46: حضور بازرس در مجامع عمومی الزامی است. غیبت غیر موجه وی در مجامع عمومی به معنای انصراف وی از مسئولیت بازرسی تلقی می شود. تشخیص این امر به عهده مجمع عمومی است.
تبصره12: در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی بازرس اصلی، بازرس علی البدل جانشین او خواهد شد.
ماده 47:  انتقال مسئولیت به بازرس جدید باید حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری انتخابات انجام گیرد.

ماده 48:  مجمع عمومی می تواند به منظور بررسی اسناد امور مالی، تهیه گزارش از وضعیت حساب های سالانه و اعلام نظر درباره گزارش رئیس و هیأت رئیسه، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای دو سال از بین اعضاء یا خارج انتخاب کند. در عین حال بازرسان نباید از اعضای هیأت مدیره باشند.
ماده 49:  بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی صنف را داشته باشد در هر زمان می توانند به اسناد، مدارک و پرونده ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب و عنداللزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهند و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.

فصل ششم: امور مالی، محاسبات، انحلال، تسویه و امور عمومی
الف- امور مالی و محاسبات
ماده 50: منابع اصلی مالی صنف به شرح زیر تأمین می شود:
الف: ورودیه اعضاء.
ب: حق عضویت سالانه.
ج: حق صنف از هر قرارداد اعضاء.
ماده 51: هیئت مدیره می تواند منابع مالی دیگری را برای تأمین هزینه‌ های صنف از خانه سینما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد سینمایی فارابی و یا سایر ارگان ‌های فرهنگی دریافت کند.
ماده 52: چنان که هر کدام از اعضای صنف به هر دلیل شرایط  عضویت را از دست بدهد و یا خود از عضویت کناره ‌گیری کند، برای عضویت مجدد بایستی مبلغ ورودیه و حق عضویت سال های انفصال را پرداخت کند.
ماده 53: کلیه دریافتی‌ های مالی به حساب بانکی صنف واریز می شود و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه‌ های مالی هزینه خواهد شد.
ماده 54: تمامی فعالیت های مالی صنف باید از طریق یکی از بانکهای رسمی و قانونی کشور و با افتتاح حساب جاری صورت پذیرد و هر گونه فعل و انفعال مالی صرفاً باید از مجرای حساب جاری صنف باشد.
ماده 55: منابع مالی فرعی صنف عبارت است از:
1-    کمک اشخاص حقیقی و یا حقوق با تصویب هیأت رئیسه جهت قبول یا رد آنها.
2-    کمک مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3-    کمک سایر تأسیسات و نهادهای دولتی ایرانی.
4-    درآمد حاصل از فعالیت های جانبی و اقتصادی صنف در جهت منافع اعضاء.
تبصره 13: هر گونه فعالیت انتفاعی و کسب درآمدهای متفرقه در راستای اهداف فرهنگی صنف منوط به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط باشد.
ب- انحلال و تسویه
ماده 56: در صورت انحلال صنف، مجمع عمومی فوق العاده یک یا چند نفر را مأمور تصفیه کلیه امور صنف خواهد کرد و روش کار آن ها را نیز مشخص میکند. هیئت تصفیه موظف است تشریفات قانونی را راساً یا به وسیله نماینده انجام دهد.
ماده 57: دارایی صنف پس از انحلال به موردی که به تصویب مجمع رسیده باشد، هزینه خواهد شد. هیئت تصفیه ضامن اجرایی آن خواهد بود.
ماده 58: صنف در صورت انحلال، برای تسویه اموال و تعهدات خود تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده 59: درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و ضوابط تأسیسات مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.

فصل هفتم: شورای حل اختلافات
ماده 60: صنف با تشکیل شورای حل اختلاف به مشکلات حرفه ‌ای و صنفی اعضای خود رسیدگی می کند.
تبصره 14: شورا به اختلافات رسیدگی می کند که هر دو طرف عضو صنف باشند و یا یکی عضو صنف و فرد دیگر اگر عضو صنف نیست هر دو داوری شورای حل اختلاف صنف را به صورت کتبی بپذیرند .
تبصره 15: موارد اختلاف باید به صورت کتبی ارائه شود.
ماده 61:  اعضای شورای حل اختلاف متشکل از 3 نفر است که یکی از آنها عضو هیئت مدیره و دو عضو دیگر توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ماده 62:  شورای حل اختلاف برای مدت 2 سال انتخاب می شود.
تبصره16: شورای حل اختلاف موظف است آئین نامه‌ های داخلی خود را تنظیم و به تصویب هیئت مدیره برساند.
ماده 63:  شورا موارد تخلف را که منجر به محرومیت از عضویت می شود به هیئت مدیره ارجاع می دهد تا در صورت لزوم برای تصویب به مجمع عمومی ارائه شود.
ماده 64:  احکام شورای حل اختلاف برای هیئت مدیره صنف لازم الاجرا خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر64 ماده در 7 فصل، 16 تبصره در تاریخ 26/03/1392 به تصویب مجمع عمومی صنف جلوه ‌های بصری فیلم سینمای ایران رسیده است و از تاریخ تصویب کلیه مفاد آن قابل اجراست.