English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اساسنامه انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند استان تهران


به نام خدا
" اساسنامه انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند استان تهران"


فصل یکم- کلیات
ماده1- حوزه‌ی فعالیت، مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن:
1- نام: انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند استان تهران که در این اساسنامه به اختصار " انجمن" نامیده می‌شود.
2- تعریف: انجمن، شکل کارگری کارگردانان سینمای مستند است.
3- حوزه‌ی فعالیت: حوزه‌ی فعالیت انجمن حوزه‌ی جغرافیایی استان تهران است.
4- مدت فعالیت: از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.
5- اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن: ایران، تهران، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، شماره 29،تلفن:77602815.
تبصره1- هیات مدیره انجمن می‌تواند هر زمان که (شرایط) ایجاب کند، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده‌ی حوزه‌ی فعالیت خود تغییر داده و مراتب را هم‌زمان به اعضا و به‌طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.ماده 2. هدف
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد، این انجمن تشکیل می‌شود.

ماده3. وظایف انجمن:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌های انجمن.
3- همکاری درجهت تاسیس، تقویت و گسترش تعاونی‌های مصرف، مسکن، صندوق‌های حمایتی و شرکت‌های تعاونی مرتبط با انجمن ونظایر آن‌ها، به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
4- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی.
5- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و انتفاع نباشد.
6- شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی.
7- پیوستن به انجمنهای صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
8- همکاری با سایر انجمنهای صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی برعهده‌ی انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.

ماده4. وظایف خاص انجمن:
1- کمک به بسط و گسترش سینمای مستند ایران.
2- کوشش برای مشارکت در تدوین سیاستهای کلان سینمای مستند ایران و تلاش برای قانونی کردن آنها.
3- دفاع از حقوق فکری و حرفه‌ای اعضا از طریق تهیه‌ی نمونه قراردادها برای استیفای حق مؤلف، مالکیت معنوی، تعیین دستمزد پایه و سایر حقوق مادی و معنوی اعضا و کوشش در جهت وجاهت قانونی بخشیدن به این موارد و حقوق یادشده از طریق همکاری و مشارکت با دیگر مجامع صنفی و حرفه‌ای هم‌سو با انجمن در سطح کشور.
4- تلاش برای ایجاد امنیت شغلی و حرفه‌ای اعضا.
5- تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه بیکاری و نظایر آن.
6- انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و برگزاری کارگاه
7- کمک به برگزاری جشنواره و نمایش فیلمهای مستند ایران و جهان.
8- ایجاد پایگاه و شبکه‌های اینترنتی و انتشار نشریات تخصصی و کتاب پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی.
9- قبول حکمیت در اختلافات میان اعضا با اعضا، اعضا با طرفهای غیر عضو حقیقی و حقوقی و ارائه‌ی نظرات و خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی به مراجع ذی‌ربط.فصل دوم
تعریف عضو، شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت

ماده5. تعریف عضو:
عضو انجمن، کارگردانی است که شغل او مستندسازی در چرخه‌ی آزاد تولید باشد.
تبصره2 - منظور از چرخه‌ی آزاد تولید، کارگردانی فیلم مستند بیرون از روابط موظف کارمندی است.

ماده6- شرایط عضویت:
الف- شرایط عام:
1- تابعیت ایران
2- حداقل سن 18 سال تمام.
3- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4- نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
5- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
6- شاغل در حرفه کارگردانی سینمای مستند در حوزه‌ی فعالیت انجمن.
7- پرداخت هزینه ثبت‌نام و حق عضویت سالانه.

ب- شرایط خاص:
8- ارائه‌ی قرارداد رسمی انجام کارگردانی فیلم مستند (غیر خبری و غیر گزارشی) روی سربرگ معتبر شخص، شرکت یا سازمان تهیه‌کننده‌ی فیلم برای کارگردانی حداقل دو فیلم که جمع فیلمها حداقل 120 دقیقه باشد.
تبصره 3- حداقل یکی از فیلمها باید در 3 سال گذشته ساخته شده باشد.
9- ارائه فیلم یا ویدئوی دارای عنوان‌بندی به نام شخص متقاضی، برای اثبات اجرای قراردادهای ارائه شده.
تبصره 4- مشاهده فیلم فقط برای تأیید انجام کار صورت می‌گیرد نه کیفیت کار.
10- تأیید کتبی سه نفر (معرف) از اعضای صنف در مورد مستندساز بودن شخص متقاضی.
11- مدارک ارائه شده از سوی متقاضی عضویت، توسط " کارگروه عضوگیری" انجمن و منطبق با آیین‌نامه عضویت، بررسی و تایید می‌شود.
تبصره 5- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیات مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 6- عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ کس را نمی‌توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.
تبصره 7- در صورتی که هریک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به‌جا نیاورد، تعلیق و یا لغو عضویت می‌شود. لیکن ملزم به انجام تعهدات خود به انجمن است.


ماده 7- علل تعلیق عضویت:
1-عدم پرداخت به موقع حق عضویت.
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن.
3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 6 این اساسنامه.
4- تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه‌ی کارگردانی مستند بیش از پنج سال.
5-حکم صادره‌ی مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره 8- مرجع تشخیص بندهای 1 تا 4 هیات مدیره است.
تبصره 9- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیات مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره 10- عضو تعلیقی در مجامع عمومی حق رای نخواهد داشت. عضو تعلیقی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه‌ی مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره 11- چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیات مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق درمی‌آید.


ماده 8- نحوه لغو عضویت:
1- چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیات مدیره مبنی بر تعلیق عضویت اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیات مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
تبصره 12- لغو عضویت باید توسط هیات مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس و نهادهایی که توامان با انجمن و آن عضو ارتباط تعهدآور دارند، به صورت کتبی اعلام شود.


فصل سوم
منابع مالی انجمن

ماده 9- منابع مالی انجمن:
1- حق ثبت‌نام به مبلغ پنج میلیون ریال برای هر عضو که تنها یک بار برای پذیرش عضویت دریافت می‌شود.
2- حق عضویت سالانه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال برای هر عضو.
تبصره 13- مبلغ ثیت‌نام و حق عضویت سالانه ب پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.
3- کمکهای داوطلبانه اعضای انجمن.
تبصره 14- کمکهای مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که عضو انجمن نیستند با اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

ماده 10- عضو باید با توجه به ماده 7، همه ساله حق عضویت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کند.
تبصره 15- مبالغی که به عنوان هزینه ثبت‌نام و حق عضویت دریافت می‌شود، پس دادنی نیست.
تبصره 16- دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره‌دار و با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار باشد.
تبصره 17- هیات مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.فصل چهارم
ارکان انجمن

ماده 11- ارکان انجمن عبارتند از :
1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرس


ماده 12- مجامع عمومی:
1- مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت "عادی" و " فوق‌العاده" تشکیل می‌شود.
2- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، هیات مدیره موظف است آگهی دعوت از اعضا را با قید روز، ساعت مکان تشکیل و دستور جلسه‌ی مجمع عمومی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت رسمی انجمن منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز کاری بیشتر باشد.
تبصره18- دعوت‌کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده، مکلف‌اندآگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
3- دعوت مجامع عمومی با تصویب هیات مدیره است. درصورت استنکافذ هیات مدیره، بازرس می‌تواند مجمع عمومی را برگزار کند. درصورت خودداری بازرس، حداقل یک چهارم اعضا می‌توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4- رأی‌گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. درمورد انتخاب هیات مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به‌طور کتبی و مخفی رأی‌گیری خواهد شد.
تبصره19- هریک از اعضای مجمع عمومی می‌تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی برعهده گیرد؛ وکالت باید به تأیید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.
5- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و علام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیات رئیسه مجمع، مرکب از دست کم یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه را برعهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه یا رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شوند.
تبصره20- اعضای هیات‌رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیات مدیره و بازرس باشند.(مگر درصورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 50د نفر باشد).
تبصره21- برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده موظف‌اند، فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از اغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره22- هیات‌رئیسه و ناظران بر انتخابات، مکلف‌اند در پایان رأی‌گیری و پس از شمارش و قرائت آرا، به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و نیز بازرس اصلی و علی‌البدل را اعلام و مراتب را صورت‌جلسه کنند.
تبصره23- صورت‌جلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به اعضای هیات‌رئیسه و ناظران آن مجمع می‌رسد. یک نسخه از صورت‌جلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره24- هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم درمورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات‌رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه، همان نصاب قبلی است که درصورت عدم تشکیل در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می‌شود.
6- چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباٌ و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیات‌رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف‌اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند.
تبصره25- درصورتی که هیات نظارت درستی اعتراض را بپذیرد، هیات مدیره با بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.
7- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‌یابد. مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده باشد.
تبصره26- مجمع عمومی عادی درمواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به‌طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.
تیصره27- تصمیمات مجامع "عمومی" و "عادی به‌طور فوق‌العاده" در کلیه مراحل با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران در مجمع معتبر است؛ مگر برای انتخاب هیات مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.


ماده13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
1- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرس و همچنین عزل انفرادی یا دسته‌جمعی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2- شنیدن گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن.
3- تصمیم‌گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی هیات مدیره.
4- شنیدن، رسیدگی و تصمیم‌گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه‌دار و بودجه‌ی آتی انجمن.
تبصره28- بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه‌ی سال مالی انجمن، اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.
5- تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع‌رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.
6- بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنها از سوی هیات مدیره تأیید نشده است.
7- تصمیم‌گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی، تعلیق عضویت شده‌اند و یا عضویت آنان توسط هیات مدیره پذیرفته نشده است.
8- تصمیم‌گیری درخصوص پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون‌های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.
9- تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنها.
10- تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونی‌ها .
11- تصویب مبلغ حق ثبت‌نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد.
12- مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
1- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
2- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می‌شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می‌یابد. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه‌ی دعوت یکم قید شده باشد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.
تبصره ۲۹- موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده درج شود.
تبصره ۳۰- انحلال انجمن نیاز به رأی چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.
تبصره ۳۱- در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیأت تسویه را تعیین کند.


ماده ۱۵- هیأت مدیره:
ا- هیأت مدیره دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
۲- هیأت مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خرانه دار و همجنین از بین اعضای هیأت مدیره یا اعضای انجمن به جز بازرس- یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند.
تبصره ۳۲- یک عضو نمی‌تواند بیش از دو دوره‌ی پیایی رئیس هیات مدیره باشد.
3- هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجار اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه‌ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه‌ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.
۴- جلسات عادی هیأت مدیره هر دو هفته یکبار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل سه نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین جلسات هیات مدیره بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس با یک سوم اعضای هیأت مدیره به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
تبصره ۳۳- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. میزان حق‌الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره ۳۴- غیبت اعضای هیأت مدیره در پنج جلسه متوالی، در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دو ماه نباشد یا هفت جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای از مقام هیأت مدیره تلقی می‌شود و در این صورت عضو یا اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم أرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.
۵- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه مصوبات مجمع عمومی را به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند و نیز صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه‌دار، رئیس یا دبیر) را به بانک معرفی کند.
6- رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار، مشترکاٌ صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده‌ی آنها است.
تبصره ۳۵- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه‌ی اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه‌دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
۷- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، لغو عضویت با غیبت اعضای هیأت مدیره، - با توجه به مفاد تبصره ۳۴ بند ۴ ماده ۱۵- أعضای علی‌البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
تبصره ۳۶- برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره - با توجه به مفاد بند ۷ ماده 1۵- انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می‌شود.
تبصره ۳۷ - در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند (به عنوان مثال سه نفر در ترکیب پنج نفره یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره)، انتخابات هیات مدیره باید تجدید شود.
٨- هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره ۳۸- هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی تا تعبین هیأت مدیره‌ی جدید، مسئول اداره امور جاری و حفظ کلیه‌ی داراییها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات هیات مدیره:
1- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.
2- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفتر مجامع، دفتر مصوبات هیأت مدیره، دفاتر مالی، دفتر عضویت). ٣ - دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر
۴- بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن
۵- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه ی آن به مجمع عمومی
۶- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن
۷- تعیین محل رسمی دفتر انجمن
۸- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین
9- بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن
۱۰- همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات حمایتی و رفاهی برای اعضا. ۱۱- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قصابی، دستگاههای دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و نسکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن
۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با توجه به مفاد بند ۹ ماده ۱۳.
۱۳- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی
۱۴- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه‌ی آن به مجمع عمومی
15- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط.
۱۶- نشکیل کارگروه‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کارگروه عضو گیری، کارگروه حل اختلاف، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امورحقوقی، کارگروه رفاهی و سایر کارگروه‌ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن.

ماده ۱۷ - وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره:
١- مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.
٢- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه.
٣- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن برای اجرا و پیگیری آن.
۴- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام با به کار گرفته خواهند شد.
۵- امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن (با توجه به مفاد بند ۶ ماده ۱۵ و تبصره ۳۵).
۶- رئیس هیأت مدیره، مدیر مسئول نشریات، پایگاه های اینترنتی و فعالیت های رسانه ای انجمن است. ۷- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره بر عهده رئیس قرار می گیرد.
تبصره ۳۹- قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به اموراداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.


ماده ۱۸- دبیرخانه:
به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می‌شود. مسئول مستقیم "دبیر خانه" دبیر انجمن است.
دبیرخانه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، می‌تواند دارای کارکنانی باشد.


ماده ۱۹- وظایف و اختیارات دبیر:
1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک، صورتجلسه ها، سوابق اعضا و دفاتر انجمن.
٢- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن
3- تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه‌ها.
۴- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی
۵. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن
۶. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرس.
٧. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.
۸. انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره ۴۰- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسئول هستند.


ماده ۲۰- خزانه دار:
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است.


ماده ۲۱ - وظایف و اختیارات خزانه دار:
١. امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن.
٢. اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسه‌های مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن
٣. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداخت ها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.
۴. نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن
۵. ثبت دریافت‌ها و هزینه‌های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.
۶. پیش‌بینی بودجه و هزینه‌های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی. تبصره ۴۱- خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.


ماده ۲۲ - بازرس:
۱. بازرس و بازرس علی‌البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رأی مستقیم و مخفی اعضای حاضر در مجمع، برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مانعی ندارد.
تبصره ۴۲- یک عضو نمی تواند بیش از دو دوره ی پیاپی بازرس انجمن شود.
٢. در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود.
ماده ۲۳- وظایف و اختیارات بازرس:
1. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی" و "فوق العاده"
۲. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن.
تبصره ۴۳- در صورت درخواست بازرس، رئیس هیأت مدیره موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین در اختیار او بگذارد.
٣. پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم تهیه و ارایه گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۴. رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی
۵. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه. ۶. بازرس می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت کند.
تبصره ۴۴- بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه ی محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.فصل پنجم
سایر مقررات
ماده ۲۴ - نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۶ باید دارای شرایط زیر باشند:
1- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲. عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی
۳. عدم عضویت همزمان در هیأت مدیره، بازرسی یا داوری در اصناف سینمایی دیگر.
۴. حداقل ۴ سال عضویت مستمر در انجمن کارگردانان سینمای مستند تهران.
تبصره ۴۵- در زمان تأسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن، سابقه عضویتی می تواند در تشکل های فرهنگی یا صنفی عرصه ی سینما باشد.

ماده ۲۵- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن های صنفی و کانون های مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تأمین می شود. میزان سهمیه ی قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنان چه در زمان انحلال هر یک از انجمن های صنفی و کانون های مربوط، فاقد دارایی باشند هزینه ی درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۶- مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استفاده است. تغییر مهر انجمن صنفی بدون تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غیرقانونی و قابل پیگیری است.

ماده ۲۷- مسئولان انجمن، مکلف اند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد در خواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.


ماده ۲۸ - انجمن در موارد زیر منحل می شود:
1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.
۲. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و اقدام نکردن برای برگزاری مجمع عمومی، به موجب ابلاغ کتبی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
٣. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره ۴۶- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.
تبصره ۴۷- از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه ی انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره ۴۸- چنان چه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره ۴۹- چنانچه انجمن براساس رأی مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده امکان پذیر نباشد، رئیس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویهای از بین اعضای باسابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده ۲۹- چنان چه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس می تواند راسا نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنان چه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است وضعیت انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
ماده ۳۰- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه ی حساب های انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه ی دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی ازبدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه ی حساب های بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهیها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن به جز اعضای تعلیق شده قرار دهد.


ماده ۳۱- درنتی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است.

ماده ۳۳- این اساسنامه در پنج فصل و سی و سه ماده و صد و بیست و چهار بند و چهل و نه تبصره در تاریخ ۱۵ / ۶ / 95 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس / فوق العاده انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند استان تهران رسید.هیات موسس (خانم ناهید رضایی، آقایان محمد تهامی نژاد، ابراهیم مختاری، پیروز کلانتری، غلامرضا کتال، مجتبی میرطهماسب و مرحوم محمدرضا مقدسیان) وظیفه ی تدوین اساسنامه، فراخوان اعضا برای برگزاری اولین مجمع عمومی (برای تصویب اساسنامه و انتخاب نخستین هیأت مدیره و نخستین بازرس انجمن) و انجام تشریفات برای قانونی کردن انجمن را به عهده داشت که با تأسیس انجمن ماموریت خود را به پایان رساند.