English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اعضای هیئت مدیره

آقای حمیدرضا بخت طالع (رئیس هیات مدیره)

آقای جهانگیر رجبی خواه (نایب رئیس هیات مدیره)

آقای بهمن کریمیان (دبیر)

آقای سید حامد طباطبایی (خزانه دار )

آقای پدارم عظیمی  (سخنگو هیات مدیره)

آقای عباس مطمئن زاده  (بازرس)

22 اسفند 1400