English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

 

به نام خدا

 

"اساسنامه انجمن صنفی کارگری منشیان صحنه سینما استان تهران "

فصل یکم- کلیات

ماده 1- موضوع :

د­راجرای ماده 131 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و آئین­نامه انجمن­های صنفی و کانون­های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد، این انجمن تشکیل می­شود.

ماده 2- نام، تعریف، حوزه فعالیت ، مدت فعالیت واقامتگاه قانونی، روز،ماه و سال مالی انجمن :

1.2. نام: انجمن صنفی کارگری منشیان صحنه سینما که دراین اساسنامه به اختصار "انجمن" نامیده می شود.

2.2. تعریف: انجمن صنفی منشیان صحنه ، متشکل از افرادی است که در زمان تولید محصولات صنعت فیلمسازی درکادرعوامل به عنوان منشی صحنه فعالیت شغلی دارند.

3.2. حوزه فعالیت: حوزه فعالیت انجمن­، حوزه جغرافیایی استان تهران است­.

4.2. مدت فعالیت: از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.

5.2. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن: استان تهران خیابان بهار- کوچه سمنان پلاک 29 می باشد.

تبصره 1- هیأت مدیره انجمن می­تواند هرزمان که ایجاب کند اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.

6.2. روز، ماه و سال مالی: شروع سالی مالی از اول فروردین و پایان سالی مالی تا آخرین روز اسفند ماه همان سال می­باشد.

 

 

ماده 3- وظایف انجمن:

1.3. تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.

2.3. تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن .

3.3. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

4.3. جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت های انجمن.

5.3. همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

6.3. حمایت و دفاع ازحقوق و منافع صنفی وحرفه ای اعضا ازطریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی وعمومی.

7.3. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

8.3. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی.

9.3. پیوستن به انجمن­های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط .

10.3. همکاری با سایر انجمن­های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر­عهده انجمن قرارداده شده یا خواهد شد.

11.3. همکاری با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

12.3. دریافت ورودیه: حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضا.

13.3. تلاش برای آموزش های فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا.

14.3. انجمن می تواند منشیان صحنه ای که از فعالیت شغلی انجمن خارج شده اند را به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.

تبصره 2 - اعضای افتخاری حق حضور در مجمع عمومی و حق رای ندارند ، ولی از دیگر امکانات انجمن بهره مند می گردند.

 

 

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت

ماده 4-شرایط عضویت:

 1.4. تابعیت ایران .

 2.4. حداقل سن بیست سال تمام.

  3.4. متدین به یکی ادیان رسمی کشور.

4.4. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

5.4. شاغل درحرفه منشی صحنه و برقراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت درحوزه استان تهران، که با شرایط مندرج در زیرمی توانند به عضویت انجمن صنفی در آیند :

الف : افرادی که حداقل در 3 فیلم سینمایی فعالیت داشته و با ارائه قرارداد نامشان نیز در تیتراژ به عنوان منشی صحنه قید گردیده است و از آخرین کار ایشان بیش از یک سال نگذشته باشد.

ب : افرادی که حداقل در 15 قسمت از سریال داستانی بالای 45 دقیقه فعالیت داشته و با ارائه قرارداد نامشان نیز در تیتراژ به عنوان منشی صحنه ، قید شده است و از آخرین کار ایشان بیش از یکسال نگذشته باشد.

پ : داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط از دانشگاه های معتبر به منزله یک فیلم سینمایی محاسبه می شود.

ج :افرادی که در بیش از 20 عنوان فیلم کوتاه که جمع مدت زمان آنها کمتر از 300 دقیقه نباشد فعالیت داشته و با ارائه قرارداد ، نامشان نیز در تیتراژ به عنوان منشی صحنه قید شده است و از آخرین کار ایشان بیش از یکسال نگذشته باشد.

ح : افرادی که در بیش از 5 تله که جمع مدت زمان آنها کمتر از 450 دقیقه نباشد فعالیت داشته و با ارائه قرارداد نامشان نیز درتیتراژ به عنوان منشی صحنه قید شده است و از آخرین کار ایشان بیش از یکسال نگذشته باشد.

ط : افرادی که حداقل در20 عنوان فیلم یا 30 قسمت سریال مستند که جمع مدت زمان آنها کمتر از 400 دقیقه نباشد، به عنوان منشی صحنه فعالیت داشته و با ارائه قرارداد نامشان نیز در تیتراژ قید شده است، و حداقل 3 سال سابقه مستمر درعنوان ذکر شده داشته و بیش از یکسال از آخرین کار ایشان نگذشته باشد.

ظ : در خصوص شاغلینی که سوابق متنوعی از کارهای خود اعم از سینمایی ، سریال ، کوتاه و غیره ارائه میکنند و سوابق ایشان بر اساس شرایط فوق الذکر قابل تجمیع است.

ه : افرادی که حداقل در 30 قسمت برنامه های ترکیبی که از V.O.D ها یا تلویزیون پخش می شوند.( این تبصره شامل حال منشیان صحنه تلویزیون، که استخدام تلویزیون یا قراردادی هستند نمی شود.)

 6.4. نداشتن محکومیت کیفری موثر درمحرومیت از حقوق اجتماعی.

7.4. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

8.4. پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه.

تبصره 3- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می تواند شکایت خود را با عنایت به ماده 21 بند 3 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره 4- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد تعلیق و یا لغو عضویت می شود. لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است.

تبصره 5- عضویت درانجمن اختیاری است و هیچ کس را نمی توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.

ماده 5- علل تعلیق عضویت:

1.5. عدم پرداخت به موقع حق عضویت.

2.5. عدم رعایت مفاد این اساسنامه  و تصمیمات قانونی انجمن.

3.5. از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 4 این اساسنامه .

4.5.  برای رعایت حال بانوان منشی صحنه ، دوران بارداری و سه سال پس ازآن مشمول شرایط تعلیق  نمی شود.

5.5. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

تبصره 6- مرجع تشخیص بندهای 1 تا 4 هیأت مدیره است.

تبصره 7- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.

تبصره 8- "عضو تعلیقی" تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، درمجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت. عضو تعلیقی می­تواند شکایت خود را توسط بازرس دراولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند­، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

تبصره 9- چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند­، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویت هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می­آید.

ماده 6: نحوه لغو عضویت

1.6. چنانچه عضو تعلیقی تا یکسال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی برتعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت درمجمع عمومی است.

2.6. لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره 10- لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

 

فصل سوم

منابع مالی انجمن

ماده 7-منابع مالی انجمن:

1.7. هزینه ورودی برای هر عضو ، تنها یکبار دریافت می شود.

2.7. تعیین میزان ورودی و حق عضویت سالانه ، در مجمع عمومی مورخ 25/11/1400 به هیات مدیره واگذار شد.

3.7. کمک های داوطلبانه اعضای انجمن.

تبصره 11- کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی.

ماده 8- عضو باید با توجه به ماده 7 همه ساله حق عضویت خود رابه خزانه دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم کند.

تبصره 12- مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و حق عضویت دریافت می شود، پس دادنی نیست.

تبصره 13-دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره دار و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار باشد.

تبصره 14-هیأت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.

 

فصل چهارم

ارکان انجمن

ماده 9-ارکان انجمن عبارتند از:

1-     مجمع عمومی   2- هیأت مدیره    3- بازرس

ماده 10-مجامع عمومی

1.10. مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن است و از اجتماعی اعضای حقیقی، با هماهنگی ونظارت وزارت تعاونی، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" تشکیل می شود.

2.10. برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضا را با قید روز، ساعت ، مکان تشکیل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا سایت خانه سینما منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روزکاری بیشتر باشد.

تبصره15 - دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

3.10. دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است . در صورت استنکاف هیأت مدیره ، بازرس می تواند مجمع عمومی را برگزارکند ، درصورت خودداری بازرس، حداقل یک چهارم اعضأ می توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.

4.10. رأی گیری درجلسات مجامع عمومی علنی است . درمورد انتخاب هیأت مدیره و بازرس وسایر مواردی که مجمع تصویب کند. به طورکتبی و مخفی رأی گیری خواهد شد.

تبصره16- هر یک از اعضای مجمع می تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی برعهده گیرد، وکالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.

5.10. پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع، مرکب ازدست کم یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه را برعهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستورکار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره17 - اعضا هیأت رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت درهیأت مدیره و بازرس باشند)مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی باشند(.

تبصره 18-برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره19- هیأت رئیسه و ناظران بر انتخابات، مکلفند در پایان رأی گیری و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.

تبصره 20- صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیأت رئیسه و ناظران آن مجمع می­رسد یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.

تبصره 21- هرگاه درمجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می­تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می­شود.

6.10. چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلف­اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه رابه اطلاع معترضین برسانند.

تبصره 22- درصورتی که هیأت رئیسه نظارت درستی اعتراض را بپذیرد، هیأت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.

7.10. مجمع عمومی عادی هرسال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 23- مجمع عمومی عادی درمواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.

تبصره 24- تصمیمات مجامع عمومی "عادی" و "عادی به طورفوق العاده " در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران درمجمع معتبر است. مگربرای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتباردارد.

 

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

1.11. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی و یا انفرادی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.

2.11. شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم متقضی درباره آن.

3.11. تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن.

4.11. شنیدن، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویت گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.

تبصره 25- بدون خواندن گزارش بازرس درمجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.

5.11. دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن.

6.11. تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

7.11. بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تایید نشده است.

8.11. تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی ،تعلیق عضویت شده اند ، یا عضویت آنان توسط هیأت مدیره پذیرفته  نشده است.

9.11. تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره.

10.11. تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تاسیس تعاونیها.

11.11. تصمیم گیری درخصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت درکانون های صنفی مرتبط و یا خارج شد­ن از آن (تفویض اختیار به هیأت مدیره )

12.11. تصویب هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد درمجمع عمومی اجرایی گردد، ودرصورتجلسه مجمع، مبالغ قید گردد واگر به هیأت مدیره تفویض گردید دراساسنامه وصورتجلسه نیز قید گردد.

13.11. تصمیم گیری درخصوص انجام یا عدم انجام هرآنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.

14.11. مجمع عمومی عادی می­تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده است تصمیم بگیرد.

ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده 

1.12.هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

2.12.مجمع عمومی فوق العاده با حضوردست کم سه چهارم اعضا تشکیل می­شود. چنانچه با­ر اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می­یابد. و درحال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر درمجمع معتبر است.

تبصره 26 - موارد تغییر اساسنامه باید در اگهی دعوت به مجمع عموی فوق العاده درج شود .

تبصره 27- انحلال انجمن نیاز به رأی چهار پنجم اعضای حاضر درمجمع دارد.

تبصره 28- در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیأت تسویه را تعیین کند.

 

ماده 13- هیأت مدیره

1.13. هیأت مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب می­شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره­های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

تبصره 29 اعضای هیات مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره انتخاب شوند.

تبصره 30 خدمات منتخبین هیات مدیره و بازرس به شرط تکمیل دوره بعنوان سوابق شغلی و حرفه اعضا محاسبه خواهد شد.

2.13. هیأت مدیره مکلف است­، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رئیس­، یک نایب رئیس و یک خزانه­دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا اعضای انجمن-­به جز بازرس- یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند.

3.13. هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و     نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

4.13. جلسات عادی هیأت مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا(حداقل 5 نفر)رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت ، بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره 31- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند . میزان حق الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره 32 - غیبت اعضای هیأت مدیره در سه جلسه عادی متوالی، در صورتی که فاصله سه جلسه کمتر از دو ماه نباشد یا پنج جلسه عادی متناوب در طول یک سال به عنوان استعفا از مقام هیأت مدیره تلقی می شود و در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.

تبصره 33- عدم حضور درجلسات فوق العاده هیأت مدیره به عنوان غیبت محسوب نمی شود.

5.13. هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس ازتایید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و دریافت گواهی نامه ثبت انجمن، نسبت به ثبت آن دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضا مشترک صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن ( خزانه دار، رییس یا دبیر) افتتاح نماید.

6.13. رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.

تبصره34- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رئیس هیأت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضا مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهرانجمن معتبر خواهد بود.

7.13.درصورت استعفا، فوت ، از دست دادن شرایط عضویت، لغو عضویت یا غیبت با توجه به مفاد تبصره 2 بند 4 ماده 13- اعضای هیأت مدیره ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند.

تبصره 35- برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره -با توجه به مفاد بند 7 ماده 13- انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می شود.

تبصره 36-در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند (به عنوان مثال سه نفر درترکیب پنج نفره یا چهار نفر درترکیب هفت نفره) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.

8.13. هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.

تبصره 37- هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائی ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 14-وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1.14. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است.

2.14. تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن(دفتر مجامع- دفتر مصوبات هیأت مدیره دفاتر مالی-دفتر عضویت).

3.14. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.

4.14. بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن.

5.14. بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی.

6.14. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره و به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن.

7.14. تعیین محل رسمی دفتر انجمن.

8.14. انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

9.14. بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

10.14. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

11.14. وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضایی ، دستگاههای دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع ازهر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن.

12.14. اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به مفاد بند 9 ماده 11.

13.14. بررسی و تصویت آیین نامه های داخلی.

14.14. تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

15.14. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط.

16.14. تشکیل کارگروه­های مختلف (درصورت لزوم) از قبیل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت­، کارگروه تدارکات و پشتیبانی­، کارگروه امور حقوقی، کارگروه رفاهی و سایر کارگروهها برای انجام فعالیت­های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند 10 ماده 11.

17.14. تصمیم گیری درخصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و خارج شدن از آن.

ماده 15-وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره:

1.15. مراقبت در حسن جریان امورانجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات.

2.15. اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه.

3.15. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن، برای اجرا و پیگیری آن.

4.15. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کارگرفته خواهند شد.

5.15. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دارو ممهور کردن آن به مهرانجمن. (با توجه به مفاد بند 6 ماده 13 و تبصره آن)

6.15. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیأت مدیره بر عهده رئیس قرار می گیرد.

تبصره 38- قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به اموراداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است.

ماده 16- به منظوراداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره "دبیرخانه انجمن" در مرکز اصلی انجمن دایر می شود.

1.16. مسئول مستقیم "دبیرخانه" دبیر انجمن است.

2.16. دبیرخانه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره­، می تواند دارای کارکنانی باشد.

ماده 17- وظایف و اختیارات دبیر:

1.17. حفظ ونگهداری کلیه اسناد و مدارک، صورت جلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن.

2.17. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن.

3.17. تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

4.17. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی.

5.17. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن.

6.17. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرس .

7.17. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط.

8.17. انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره 39- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده 18- خز انه­دار

خزانه دارمسئول امور مالی انجمن است.

 

ماده 19- وظایف و اختیارات خزانه دار:

1.19. امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن.

2.19. اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب­های انجمن.

3.19. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده درمورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط.

4.19. نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن.

5.19. ثبت دریافت ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن.

6.19. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی.

تبصره 40- خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن را برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس ازامضای خود و رئیس هیأت مدیره رونوشت آن را دراختیار بازرس قرار دهد.

ماده 20- بازرس

1.20. بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر درمجمع عمومی و با رأی مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت یک سال انتخاب می­شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره­های بعدی درصورت حفظ شرایط لازم ، مانعی ندارد.

2.20. درصورت استعفا، فوت ، ازدست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین وعهده دار وظایف بازرس خواهد بود.

 

 

ماده 21- وظایف و اختیارات بازرس:

1.21. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر درحدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی"عادی" و " فوق العاده".

2.21. رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه­های انجمن و نظارت برجریان امور مالی و اداری انجمن.

تبصره 41- درصورت درخواست بازرس، خزانه دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی درمحل انجمن و برای مدت معین ، در اختیار او بگذارد.

3.21. پیگیری ورسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان عضویت و درصورت لزوم ارائه گزارش به هیأت مدیره یا  مجمع عمومی و درصورت اقتضا به وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی.

4.21. رسیدگی و اظهار نظردرمورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی.

5.21. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی درصورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

6.21. شرکت درجلسات هیأت مدیره (درصورت لزوم ) بدون داشتن حق رأی.

تبصره 42- بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار درمجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.

 

فصل پنجم

سایر مقررات

ماده 22- نامزدهای عضویت درهیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند.

1.22. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2.22. عدم وابستگی به احزاب وگروه های سیاسی غیر قانونی.

3.22. عدم عضویت همزمان درهیأت مدیره ، بازرسی یا داوری دراصناف سینمایی دیگر.

4.22. حداقل 6 سال عضویت مستمردرانجمن منشیان صحنه وداشتن حداقل 35 سال سن .

5.22. افرادی صلاحیت کاندید شدن در مجمع عمومی را دارند که درطول مدت سه سال قبل از رأی گیری هیأت مدیره ، حداقل در یک پروژه در صنعت فیلمسازی، در سمت منشی صحنه فعالیت داشته باشند.

تبصره 43- در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن ، سابقه عضویت می تواند درتشکل های فرهنگی یا صنفی عرصه سینمایی باشد.

ماده 23- هزینه های نظارت برانتخابات ، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تأمین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 24- مسئولان انجمن ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی درمحل انجمن ، یا خارج ازآن دراختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده 25-انجمن در موارد زیر منحل می شود:

1.25. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.

2.25. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تجدید انتخابات هیأت مدیره.

3.25. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره 44- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.

تبصره 45- از تاریخ انحلال ،اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن ، حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه انجمن انجام وموضوع دریکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره 46- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه ازبین اعضای با سواد ، با سابقه ومطلع حاضردرجلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر، به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

تبصره 47- چنانچه انجمن براساس رأی مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، رئیس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویه ای از بین اعضای با سابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده 26-  چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات       هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس می تواند راساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره ، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

ماده 27-هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی های انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تائیدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه­ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد.

ماده 28- هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده 29- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا ست.

ماده30- این اساسنامه در5 فصل ، 30 ماده ، 123 بند و 47 تبصره ، درتاریخ  25/11/1400  با  اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/فوق العاده انجمن صنفی کارگری منشیان صحنه سینمای استان تهران رسید.