English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آئین نامه عضویت انجمن صدای سینمای ایران

آئین نامه عضویت انجمن صدای سینمای ایران


ماده 1- انجمن هر شش ماه یکبار براساس سوابق کاری- مدرک تحصیلی- دانش فنی و تاریخ درخواست عضویت از بین متقاضیان، حداکثر 6 نفر را به عضویت می پذیرد.
ماده 2- مسئولیت پذیرش عضویت با هیئت مدیره یا کمیته فنی منتخب هیئت مدیره میباشد. این کمیته نمیتواند کمتر از 5 نفر باشد.
ماده 3- کلیه کسانی که می خواهند در زمینه صدای سینمای ایران فعالیت کنند و به عضویت این انجمن در آیند باید برای شروع فعالیت تا تعداد کار لازم برای قبولی عضویت طبق اساسنامه از انجمن مجوز موقت دریافت کنند.
ماده 4- عدم دریافت مجوز موقت موجب مشروط شدن قبول درخواست عضویت متقاضیان عضویت می گردد.
تبصره: شرایط پذیرش درخواست عضویت این افراد عبارت است از:
1- گذشتن یکسال از تاریخ رد درخواست عضویت قبلی.
2- دریافت مجوز موقت برای حداقل دو عنوان فیلم بعد از تاریخ رد درخواست.
3- پرداخت هزینه های مجوز موقت برای فیلمهای اعلام شده قبلی به عنوان سوابق کاری.
ماده 5- افرادی که مجوز موقت دریافت می کنند تا زمان احراز عضویت اصلی انجمن به عنوان عضو موقت شناخته می شوند و از برخی امکانات انجمن نظیر دوره های آموزشی، مقالات و نشریات انجمن و دعوت به جلسات نمایش فیلم و مراسم انجمن با صلاحدید هیئت مدیره برخوردار می شوند.
ماده 6- درخواست مجوز موقت برای دستیاران باید با معرفی آنان از طرف صدابرداران یا صداگذاران عضو انجمن انجام شود.
ماده 7- حداقل مدرک تحصیلی برای متقاضی عضویت دیپلم متوسطه یا معادل آن میباشد.
ماده 8- درخواست عضویت متقاضیانی که دارای سوء پیشینه، محکومیت کیفری و یا اعتیاد به مواد مخدر هستند پذیرفته نمی شوند.
تبصره: در صورت لزوم متقاضی عضویت باید مدارکی دال بر عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر ارائه دهد.
ماده 9- ارائه تیتراژ فیلم همراه با دیگر مدارک لازم برای کلیه کسانی که داوطلب عضویت هستند الزامی است.
ماده 10- متقاضیان عضویت بعنوان دستیار علاوه بر مدارک لازم باید تأیید و رضایت نامه صدابرداران یا صداگذارانی که با آنها کار کرده اند را ارائه دهند.
ماده 11- به درخواست عضویت متقاضیانی که مدارک و سوابق کذب ارائه دهند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 12- در صورت عدم صحت مدارک ارائه شده و یا عدم تأیید صلاحیت فنی، متقاضی عضویت تا اخذ تأییدیه حداقل یکسال نمیتواند تقاضای مجدد برای عضویت داشته باشد.
تبصره: مراجع تأیید صلاحیت فنی متقاضیان عضویت عبارتند از :
1- دیگر اعضای انجمن که در پروژه های اعلام شده در درخواست با متقاضی همکاری داشته اند.
2- کارگردانان پروژه های اعلام شده عضو کانون کارگردانان خانه سینما.
ماده 13- چنانچه کارهایی با تیتراژ مشترک به عنوان سوابق کاری ارائه شود نظرکمیته فنی مبنی بر تأئید این سوابق الزامی است.
ماده 14- اعضاء انجمن با عناوین دائم، پیوسته، وابسته، موقت و افتخاری شناخته می شوند که در تخصصهای صدابردار، دستیار صدابردار، اپراتور بوم (بوم من) صداگذار، دستیار صداگذار، تدوینگر دیالوگ، سازنده جلوه های صوتی متخصص افکت سالنی (فولی افکت)، ترکیب کننده صدا (میکس من)، طراح صدا، مدیر فنی استودیو، صدابردار اپتیک فعالیت می کنند.
ماده 15- در کارتهای شناسایی اعضاء علاوه بر عنوان عضویت و تخصص مربوطه سطح کیفی کار ایشان با نظر کمیته فنی درج می گردد.
ماده 16- رتبه کیفی اعضاء شامل سه سطح بوده به ترتیبی که سطح یک دارای بالاترین رتبه کیفیت کاری در تخصص مربوطه می باشد.
ماده 17- ارتقای سطح کیفی در تخصص های مختلف یکبار در سال و با درخواست کتبی اعضاء با ذکر و ارائه مستندات انجام می گیرد. مرجع تأئید کمیته فنی انجمن یا هیئت مدیره می باشد.
ماده 18- پذیرش عضویت افراد علاوه بر شرایط فنی و سوابق کاری منوط به پرداخت مبالغی بابت مجوز موقت و ورودیه عضویت می باشد. که هر ساله هیئت مدیره تصویب می کند.
ماده 19- تمامی اعضاء انجمن موظف به پرداخت مبالغی به عنوان حق عضویت سالانه می باشند که هر ساله از طرف هیئت مدیره مورد تصویب قرار می گیرد.
ماده 20- تمامی اعضایی که مشمول پرداخت کارانه مصوب مجمع عمومی قرار می گیرند موظفند این مبالغ را هر ساله به صندوق انجمن واریز کنند.
ماده 21- چنانچه اعضایی که سه سال متوالی یا چهار سال غیر متوالی طی شش سال حق عضویت سالانه خود را پرداخت نکنند عضویت آنان معلق می گردد.
ماده 22- چنانچه اعضایی که مشمول پرداخت کارانه مصوب مجمع عمومی شده اند دو سال متوالی یا سه سال غیر متوالی طی پنج سال حق کارانه خود را پرداخت نکنند عضویت آنان معلق می گردد.
ماده 23- بازگشت عضویت از حالت تعلیق، مستلزم پرداخت دیون معوقه بعلاوه 50% کل آن می باشد و در مورد اعضاء پیوسته بعد از بازگشت به مدت یکسال عضویت آنان به وابسته تغییر می کند.
ماده 24- اعضایی که عضویت آنان بحالت تعلیق درآمده از همه امکانات مادی و معنوی انجمن تا زمان بازگشت عضویت محروم می گردند.
ماده 25- هیئت مدیره مجاز است تمام یا بخشی از حق عضویت سالانه یا حق کارنه را در مورد بعضی از اعضا که استطاعت مالی مناسب ندارند مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره: در این مورد رأی مثبت حداقل چهار نفر از اعضای هیئت مدیره نیاز است.