English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آئین‌نامه عضویت انجمن صنفی - کارگری طراحان فنی و مجریان صحنه سینما-استان تهران

آئین‌نامه عضویت انجمن صنفی - کارگری
طراحان فنی و مجریان صحنه سینما-استان تهران

آئین‌نامه عضویت انجمن طراحان فنی بر مبنای فصل دوم اساسنامه انجمن (که به تأیید وزارت کار رسیده است)، در خصوص شرایط عضویت تنظیم و به تصویب هیأت مدیره انجمن طراحان فنی رسیده است.
انجمن جهت سهولت و تسریع درخواست عضویت افراد متقاضی، کمیته‌ای متشکل از رئیس انجمن، نایب رئیس انجمن و خزانه‌دار انجمن تشکیل داده است. این کمیته به بررسی پرونده‌های افراد متقاضی عضویت می‌پردازد و در صورت تکمیل پرونده‌های افراد متقاضی عضویت، در هر فصل (سه ماه) این پرونده‌ها در هیأت مدیره به بررسی و تصویب نهایی می‌رسد.
وظایف کمیته عضویت
1-    کمیته عضویت 3ماه فرصت دارد تا پرونده فرد متقاضی عضویت را بررسی نماید.
2-    مدارک مورد نیاز جهت عضویت بر مبنای اساسنامه انجمن به شرح زیر است:
الف) کپی شناسنامه، کارت ملی و 3 عدد عکس
ب) کپی مدرک تحصیلی
ج) داشتن 8 قرارداد سینمایی که 4 قرارداد آن قبل از شروع پروژه می‌باید با معرفی‌نامه انجمن باشد. فارغ‌التحصیلان رشته‌های هنری، 6 قرارداد سینمایی که 3 قرارداد آن می‌باید با معرفی‌نامه انجمن باشد.
3- چنانچه کمیته عضویت در زمان بررسی پرونده فرد متقاضی، به عدم صداقت در مدارک فرد متقاضی پی ببرد، موارد به فرد مذکور اطلاع داده می‌شود و تقاضای عضویت فرد متقاضی از دستور کار کمیته خارج می‌شود. فرد متقاضی موظف به پاسخگویی و رفع ابهامات در پرونده و تصحیح آن می‌باشد.
4-چنانچه فرد متقاضی عضویت در پروژه ای فعالیت داشته اما به دلایلی کار را به اتمام نرسانده و نام وی در عنوان‌بندی فیلم درج نشده باشد، با ارائه اصل و کپی قرارداد فعالیت مذکور معادل فیلم‌ سینمایی مورد پذیرش کمیته می‌باشد.
5- مبنای تعیین سمت فرد متقاضی عضویت برای تهیه عضویت، فعالیت فرد مذکور در 3 فیلم سینمایی با یک سمت می‌باشد.
6- چنانچه کمیته عضویت با عضویت متقاضی موافقت نماید، پس از تجمیع پرونده‌های درخواست متقاضیان، مراتب را کتباً در جلسه رسمی هیأت مدیره مطرح نموده و پس از اخذ تصویب هیأت مدیره و درج در دفتر صورتجلسات، نسبت به اعطای شماره عضویت به متقاضی اقدام می‌نماید.
7- دبیر انجمن از طریق ایمیل یا پیامک به فرد تازه عضو شده، موافقت با عضویتش را اعلام کرده، از او درخواست می‌کند پس از واریز مبلغ هزینه ثبت‌نام و حق عضویت سالانه، جهت دریافت کارت عضویت به دفتر انجمن مراجعه نماید.
8- چنانچه پس از تأیید عضویت فرد، هیأت مدیره یا بازرس پی به موارد خلاف واقع در مدارک و مندرجات پرونده ارائه شده ببرند، پس از اعلام به نامبرده، درخواست لغو عضویت وی توسط هیأت مدیره در اولین مجمع عمومی مطرح و نسبت به آن رأی‌گیری می‌شود.
9- چنانچه کمیته عضویت بنا بر مستندات قانونی منطبق بر اساسنامه و یا ناکافی دانستن مدارک ارسالی با عضویت فرد متقاضی موافقت ننماید، مراتب از طریق ایمیل یا پیامک از طرف کمیته عضویت به فرد یاد شده اطلاع داده می‌شود.
متقاضی که درخواستش توسط کمیته عضویت رد شده، می‌تواند طی نامه‌ای به بازرس، که نسخه‌ای از آن را به دبیرخانه تحویل می‌دهد، با مستنداتی نسبت به رأی داده شده از طرف کمیته عضویت اعتراض نماید. بازرس انجمن باید در اولین جلسه مجمع عمومی، نسبت به طرح شکایت متقاضی اقدام نماید، با این شرط که در دستور جلسه مجمع رسیدگی به طرح شکایت متقاضیان رد صلاحیت شده اشاره شده باشد. رأی مجمع عمومی کاملاً بر اساس اساسنامه و تصمیم آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
10- کمیته عضویت به همراه خزانه‌دار هر ۳ ماه یکبار لیست اعضا را بر اساس موعد پرداخت حق عضویت و بررسی سررسید زمان لازم برای فعالیت حرفه ای (یک ساله) مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس اساسنامه پس از تصویب هیأت مدیره توسط دبیر یا خزانه‌دار به اعضا اخطار داده خواهد شد.
11- اعضایی که واجد شرایط برای عضویت افتخاری هستند، به پیشنهاد کمیته عضویت و تصویب هیأت مدیره به عضویت دائم افتخاری انجمن در خواهند آمد.
12- اسامی اعضای افتخاری در لیست بیمه و لیست‌های خانه سینما لحاظ خواهد شد، لکن به عنوان عضو فعال شناخته نخواهند شد.
موارد مطرح در اساسنامه در خصوص شرایط عضویت
فصل دوم: شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت
ماده 4- شرایط عضویت:
1.تابعیت ایران.
2.حداقل سن 18 سال تمام.
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4. حداقل مدرک تحصیلی سیکل.
5. شاغل در حرفه طراحی فنی و مجری سینما در حوزه فعالیت انجمن
6. نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
7. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
8. پرداخت هزینه ثبت‌نام و حق عضویت سالانه.
9. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
11. عدم وابستگی به احزاب و گروههای غیر قانونی
11. شاغلین در حرفه طراحی فنی و مجریان صحنه سینما که تقاضای عضویت در انجمن را دارند می‌باید 8 قرارداد سینمایی ارائه دهند که 4 قرارداد آن قبل از شروع پروژه‌های سینمایی مذکور می‌باید با معرفی‌نامه انجمن باشد.
12. شاغلین در حرفه طراحی فنی و مجریان صحنه سینما که فارغ‌التحصیل رشته‌های هنری و تقاضای عضویت در انجمن را دارند، می‌باید 6 قرارداد سینمایی ارائه دهند که 3 قرارداد آن قبل از شروع پروژه‌های سینمایی مذکور می‌باید با معرفینامه انجمن باشد.
13. متقاضیان باید رعایت اساسنامه، آئین¬نامه¬ها، و دستورالعمل¬ها و مقررات مصوب انجمن را تعهد نمایند.
14. عضو افتخاری – افرادی که در این صنف به فعالیت پرداخته و پس از آن به مرحله‌ی بازنشستگی رسیده‌اند و یا خواهند رسید به عنوان عضو افتخاری در انجمن پذیرفته شده و انجمن از نظرات و پیشنهادات این اعضاء در جهت پیشبرد اهداف خود در رسیدن به سینمایی بهتر استفاده خواهند نمود. این اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف بوده و جزء میهمانان افتخاری در جشن‌ها ومراسم خانه سینما شرکت دعوت خواهند شد اما در مجامع مربوط به انجمن شامل عادی یا فوق‌العاده شرکت نخواهند داشت.
تبصره 1– چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط،تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 2– در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهدیا به جا نیاورد؛تعلیق و یا لغو عضویت می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است.
تبصره 3 – عضویت در انجمن اختیاری است و هیچکس را نمی‌توان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد.
ماده 5- علل تعلیق عضویت:
هر یک از اعضاء در موارد زیر به طور موقت از عضویت در انجمن تعلیق خواهند شد:
1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت.
2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن.
3. از دست دادن شرایط عضویت مندرج درماده 4 این اساسنامه.
4. تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از 5 سال.
5. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانونی کار.
تبصره 1 : مرجع تشخیص بندهای 1 تا 4 با هیأت مدیره است.
تبصره 2 : تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق بصورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره 3 : «عضو تعلیقی» تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت، عضو تعلیقی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره 4 : چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره، عضویت او در انجمن به تعلیق درمی‌آید.
ماده 6- نحوه لغو عضویت:
1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی و کتبی هیئت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2. لغو عضویت به موجب درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره 1– لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.