English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

هفدهمین جشن سینمای ایران
فیلم انیمیشن


ماده1- هدف : داوری آثار تولید شده در عرصه ی فیلم انیمیشن توسط نمایندگان انجمن فیلم انیمیشن سینمای ایران و کارشناسان سینمایی به نحوی که باعث ترغیب و تشویق فیلمسازان برای ارتقای کیفی آثارشان گردد.
ماده2- دبیر جشن سینمای ایران، دبیر جشن فیلم انیمیشن نیز می باشد و فصل الخطاب تصمیمات و مسائل مربوط به جشن فیلم انیمیشن است .
تبصره1 : از طرف هیأت مدیره ی انجمن فیلم انیمیشن (آسیفا) نماینده ی تام الاختیاری به عنوان مدیر هماهنگی جشن فیلم انیمیشن معرفی می گردد که درباره ی برنامه ریزی ها ، نحوه ی برگزاری جشن و برنامه های جانبی هماهنگی لازم را با دبیر جشن سینمای ایران انجام خواهد داد.
ماده3- کلیه ی تولیدات فیلم انیمیشن که از ابتدای تیر ماه 1393 تا پایان خرداد ماه 1394 تولید شده اند،می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند .
تبصره1 : دارا بودن ملیت ایرانی برای یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر (کارگردان یا تهیه کننده) الزامی است.
تبصره2 : برگه ی تقاضای شرکت در جشن فیلم انیمیشن باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.
تبصره3 : پس از تسلیم درخواست کتبی جهت شرکت در جشن فیلم انیمیشن، نمی توان آن را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد.
تبصره4 : تقاضای شرکت در جشن فیلم انیمیشن به منظور پذیرش کلیه ی مقررات آن است .
تبصره5 : فیلم هایی که در دوره¬های قبل جشن سینمای ایران شرکت کرده¬اند ، امکان حضور دوباره در این جشن را ندارند.
ماده4- انتخاب آثار متقاضی حضور در جشن فیلم انیمیشن از سوی یک هیأت انتخابی، مرکب از نمایندگان صنف فیلم انیمیشن و کارشناسان سینمایی صورت خواهد گرفت .
 تبصره1 : هیأت انتخاب جشن فیلم انیمیشن شامل هفت نفر خواهد بود. پنج تن با معرفی هیأت مدیره ی انجمن انیمیشن سینمای ایران خواهد بود و دو تن به انتخاب دبیر جشن یا مدیر اجرایی جشن معرفی خواهند گردید که احکام خود را پس از تأیید از دبیر جشن دریافت خواهند کرد.
تبصره2 : هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمی تواند از عوامل اصلی سازنده ی اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است .
ماده5- هیأت داوران جشن فیلم انیمیشن از میان نمایندگان صنف  مربوطه و شخصیت های فرهنگی و هنری و سینمایی مرکب از 17 تن خواهد بود که دوازده تن با معرفی انجمن فیلم انیمیشن سینمای ایران و پنج تن از شخصیت های هنری، فرهنگی و سینمایی که توسط دبیر جشن یا مدیر اجرایی جشن معرفی می گردند ؛ احکام خود را پس از تأیید از دبیر جشن دریافت خواهند کرد.
تبصره1 : هیچ عضوی از اعضای هیأت داوری نمی توانند از عوامل اصلی سازنده¬ی اثری باشد که در بخش مسابقه پذیرفته شده اند.
ماده6- جوایز جشن فیلم انیمیشن بدین شرح است :
6 - 1) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلم انیمیشن (تهیه کننده) فیلم انیمیشن.
6 – 2) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین کارگردان فیلم انیمیشن .
6 – 3) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلمنامه فیلم انیمیشن.
6 – 4) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین انیمه (متحرک سازی) فیلم انیمیشن.
6 – 5) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین طراحی و گرافیک، طراحی شخصیت، طراحی فضا، لی اوت فیلم انیمیشن.
6 – 6) دیپلم افتخار سینمای ایران برای بهترین موسیقی فیلم انیمیشن .
6 - 7) دیپلم افتخار سینمای ایران برای بهترین طراحی صدا و صداگذاری فیلم انیمیشن .
ماده7- تصمیم گیری در موارد پیش بینی¬نشده در این آئین نامه توسط دبیر جشن اتخاذ شده و نافذ است.