English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آیین نامه

آیین نامه عضویت در کانون آهنگسازان سینمای ایران (خانه سینما)

ماده1 : بر اساس ماده 29 اساسنامه کانون آهنگسازان سینمای ایران، شورای فنی برای تعیین صلاحیت عضویت، بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه تشکیل می شود.
ماده 2 : شورای فنی بر طبق این آیین نامه که به تصویب شورای مرکزی رسیده است، نحوه عضویت و درجه بندی اعضا را انجام می دهد.
ماده 3 : نظر به این که آهنگساز فیلم به کسی اطلاق می شود که علاوه بر آشنایی با اصول و قواعد آهنگسازی و درک تصویری بتواند در ژانرهای گوناگون مورد نیاز تصویر، موسیقی متن بسازد، لذا شورای فنی جهت بررسی و اعلام نظر، علاوه بر بررسی پارتیتورها، در صورت لزوم نسبت به برگزاری آزمون تخصصی از داوطلبان اقدام می نماید.
ماده 4 : عضویت در کانون به سه شکل پیوسته، وابسته و افتخاری می باشد که اعضای وابسته به دو شاخه ی وابسته ی درجه یک و وابسته ی درجه دو تقسیم می گردند.
ماده 5 : عضویت پیوسته
1.    اعضای پیوسته کانون علاوه بر شرایط عمومی عضویت مندرج در ماده 24 اساسنامه، هر داوطلب عضویت علاوه بر ارائه ی دو پارتیتور کامل شده، در صورتی که بتواند در مجموع بین 70 تا 100 امتیاز بر طبق امتیازات مندرج در ماده  8  این آیین نامه کسب کند، مشروط بر این که حداقل موسیقی متن شش فیلم بلند سینمایی یا سریال های تلویزیونی را ساخته باشد، به عنوان عضو پیوسته پذیرفته خواهد شد .
2.    اعضای پیوسته حق شرکت در تمامی جلسات رسمی و مجامع عمومی کانون را داشته و دارای حق رای و انتخاب شدن به عنوان عضو شورای مرکزی، شورای فنی و بازرس می باشند.
3.    اعضای پیوسته داوطلب عضویت در شورای مرکزی کانون، می باید علاوه بر دارا بودن شرایط عضویت قید شده در بند یک، حداقل 12 سال سابقه عضویت در کانون و فعالیت مستمرصنفی و آهنگسازی داشته باشند.
4.    اعضای پیوسته داوطلب عضویت در شورای فنی کانون، می باید علاوه بر دارا بودن شرایط عضویت قید شده در بند یک، در مجموع حداقل 15 سال سابقه فعالیت مستمرصنفی و آهنگسازی حرفه ای را داشته باشند.
5.    اعضای پیوسته داوطلب به عنوان بازرس کانون، می باید علاوه بر دارا بودن شرایط عضویت قید شده در بند یک، حداقل 10 سال سابقه عضویت در کانون و فعالیت مستمر صنفی و آهنگسازی حرفه ای را داشته باشند.
ماده 6 : عضویت وابسته درجه یک
1.    هر داوطلب عضویت وابسته یک علاوه بر ارائه ی دو پارتیتور کامل شده، در صورتی که بتواند در مجموع بین 50 تا 70 امتیاز کسب کند، مشروط بر این که حد اقل چهار موسیقی متن فیلم های بلند سینمایی یا سریال های تلویزیونی را ساخته باشد، به عنوان عضو وابسته 1 پذیرفته می شود.
2.    اعضای وابسته درجه یک حق شرکت در جلسات رسمی و مجامع عمومی را داشته و دارای حق رای بوده ولی نمی تواند به عضویت شورای مرکزی، شورای فنی و بازرس درآیند.
3.    اعضای وابسته درجه یک می توانند پس از ساخت ششمین موسیقی متن فیلم بلند سینمایی ، و کسب امتیاز لازم پس از تایید شورای فنی و شورای مرکزی به عنوان عضو پیوسته پذیرفته شوند.
تبصره : هر عضو وابسته یک چنانچه امتیازات جدیدی احراز نموده باشد، میتواند درخواست ارتقا عضویت خود را به شورای فنی ارایه نماید.
ماده7 : عضویت وابسته درجه دو  
1.    هر داوطلب عضویت درجه دو کانون علاوه بر ارائه ی دو پارتیتور کامل شده، در صورتی که بتواند در مجموع 50 امتیاز کسب کند، مشروط بر این که حداقل موسیقی متن دو فیلم بلند سینمایی یا سریال تلویزیونی را ساخته باشد ، به عضویت وابسته درجه دو پذیرفته می شود.
2.    اعضای وابسته درجه دو حق شرکت در مجامع عمومی و جلسات رسمی کانون را داشته، و دارای حق رای بوده ولی نمی توانند به عضویت شورای مرکزی، شورای فنی و بازرس درآیند.
3.    اعضای وابسته درجه دو می توانند پس از ساخت چهارمین موسیقی متن فیلم بلند سینمایی یا سریال تلویزیونی، و کسب امتیاز لازم با تایید شورای فنی و شورای مرکزی به عنوان عضو وابسته درجه یک پذیرفته شوند.
تبصره 1-  تغییر نوع عضویت کلیه ی اعضا پس از در خواست کتبی و کسب امتیازات مصوب و تایید شورای فنی انجام می گیرد.
تبصره 2-  زمان لازم برای ارتقاء از وابسته دو به یک و از وابسته یک به پیوسته حداقل دو سال است.
تبصره  3- کانون در صورت تقاضای هر یک از اعضای پیوسته، وابسته درجه یک و وابسته درجه دو، در مورد بررسی، پیگیری و تلاش جهت حل اختلاف با دیگر صنوف سینمایی را در شورای داوری خانه سینما می پذیرد.
تبصره 4- در تمامی مراحل عضویت و در صورت نیاز، شورای فنی می تواند صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی اعضا را مورد بررسی مجدد قرار داده یا در امتیاز بندی تجدید نظر کند.
تبصره 5- لغو عضویت اعضا با پیشنهاد شورای فنی، با ارائه مستندات و دلا یل و شواهدکافی و فقط با تایید شورای مرکزی امکان پذیر خواهد بود.
ماده8 : امتیاز بندی جهت تعیین نوع عضویت :
1- داشتن مدرک دیپلم هنرستان موسیقی ............... 10 امتیاز                    
2- داشتن مدرک کاردانی موسیقی پس از اخذ دیپلم هنرستان موسیقی ................15 امتیاز
3- داشتن مدرک کاردانی موسیقی بدون دارا بودن دیپلم هنرستان موسیقی ................5 امتیاز
4- داشتن مدرک کارشناسی موسیقی در گرایش آهنگسازی ................. 20 امتیاز
5- داشتن مدرک کارشناسی ارشد آهنگسازی ................ 25 امتیاز
6-داشتن مدرک دکترای موسیقی ................ 30 امتیاز
7- گذراندن کلاس های آزاد آهنگسازی و ارائه ی مدارک لازم از آموزشگاه یا استاد مربوطه حداکثر ...............20 امتیاز
8- ساخت موسیقی متن هر فیلم بلند مستند و داستانی (بیش از 75 دقیقه ) ................ 5 امتیاز
9- ساخت موسیقی متن هر سریال تلویزیونی ............... 5 امتیاز
10- ساخت موسیقی متن هر فیلم داستانی کوتاه، مستند و انیمیشن کوتاه ...............3 امتیاز
11- ساخت موسیقی متن هر تئاتر ...............3 امتیاز
12- ساخت موسیقی متن هر فیلم بلند سینمایی انیمیشن ............... 5 امتیاز
13- تالیف کتب تخصصی مرتبط با موسیقی هر یک حداکثر ............... 10 امتیاز
14- تولید آثار صوتی (سی دی منتشر شده و اجرای کنسرت) ................  4  امتیاز
15- داشتن هر سال سابقه عضویت در کانون ............... 2 امتیاز
16- هر پارتیتور مورد تایید شورای فنی بر حسب کیفیت ............... 5 تا 15 امتیاز.
17-داشتن هر سال سابقه فعالیت صنفی درکانون که شامل عضویت در شورای مرکزی ، شورای فنی، بازرسان، دبیر و داوری فیلم هایی که از طرف شورای مرکزی کانون تعیین می گردند ................3 امتیاز
18-داشتن سابقه ی آهنگسازی حرفه ای و ارائه ی مدارک کافی ................ حداکثر15 امتیاز
19– کاندید یا دریافت جایزه از جشنواره های معتبر سینمایی و موسیقایی ...............کاندید جایزه 5 و دریافت جایزه 10 امتیاز
ماده 9- متقاضیانی که فاقد شرایط عضویت در کانون هستند
1-    متقاضیانی که فاقد شرایط عضویت در کانون بوده و پارتیتورهایی جهت بررسی در شورای فنی ندارند، می توانند تقاضای آزمون تخصصی نمایند. و چنانچه از دانش کافی در موسیقی برخوردار نبوده و نمی توانند در آزمون شرکت کنند، در صورتی که برای ساخت موسیقی متن فیلم هایی که به آنان سفارش داده می شود، می توانند از کانون مجوز ساخت دریافت نمایند.
2-    کسانی که از کانون مجوز ساخت موسیقی متن فیلم یا سریال تلویزیونی دریافت می کنند، موسیقی ساخته شده ی آن ها جزو سوابق کاری متقاضی محسوب می شود.
3-    کسانی که شرایط لازم برای عضویت در کانون، مطابق این آیین نامه را ندارند، موسیقی فیلم ها و سریال های تلویزیونی که قبل از تقاضای مجوز ساخت از کانون ساخته اند، مورد بررسی و اظهار نظر قرار نمی گیرند و نمی توانند جزو سوابق کاری آن ها منظور گردند.
4-    متقاضیان دریافت مجوز ساخت موسیقی متن فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی، لازم است پیشنهاد مکتوب از کارگردان یا تهیه کننده را ضمیمه تقاضا نامه خود کنند.
5-    کانون، بررسی، پیگیری و حل اختلاف میان دارندگان مجوز ساخت، با دیگر صنوف سینمایی در شورای داوری خانه سینما را بر عهده نمی گیرد.
6-    کانون هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت، روش کار و یا نوع موسیقی دارندگان مجوز ساخت موسیقی متن فیلم را نمی پذیرد و آثار آنان را مورد داوری و اظهار نظر قرار نمی دهد، مگر جهت حفظ در سوابق کاری آنان.
7-    دارندگان مجوز ساخت موسیقی متن فیلم یا سریال تلویزیونی، حق شرکت در جلسات و مجامع عمومی کانون را داشته ولی فاقد حق رای و انتخاب شدن هستند.
8-     دارندگان مجوز ساخت موسیقی متن فیلم یا سریال تلویزیونی، تا هنگامی که به عضویت رسمی کانون در نیامده اند، نمی توانند کارت عضویت کانون و کارت نظام سینمایی را دریافت نمایند.
9-    دارندگان مجوز ساخت موسیقی متن فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی، چنانچه شرایط لازم مندرج در این آیین نامه برای عضویت در کانون را به دست آورند، می توانند کتباً از شورای فنی درخواست بررسی نمایند.
تبصره 1 - چنانچه متقاضیان عضویت که فاقد شرایط لازم برای عضویت در کانون بوده ، و مایل به فراگیری و ارتقاء دانش موسیقی خود و کسب شرایط لازم برای عضویت هستند، می توانند کتباً از شورای مرکزی تقاضای تشکیل کلاس و یا معرفی به اساتید مربوطه را نمایند که در این صورت شورای مرکزی جهت اجابت درخواست آنان اقدام می نماید.
تبصره 2-  صدور مجوز ساخت موسیقی متن فیلم بر طبق ضوابطی که شورای فنی تعیین می کند و به تصویب شورای مرکزی می رسد انجام می شود.
تبصره 3-  کلیه ی متقاضیان عضویت در کانون و شرکت در آزمون تخصصی می باید در هنگام ثبت نام مبلغ  1.000.000 ریال را به حساب کانون واریز و رسید دریافت نمایند. مبلغ پرداختی و مدارک ارائه شده مسترد نخواهند شد.
تبصره 4-  متقاضیانی که امتیاز لازم برای عضویت را کسب نکرده اند و در آزمون تخصصی موفقیت به دست نیاورده اند، تا شش ماه نمی توانند مجددا تقاضای عضویت نمایند.
ماده 10: شورای مرکزی می تواند نسبت به دادن امتیاز ویژه به هنرمندان خاصی که خارج از جدول ماده هشت این آیین نامه قرار می گیرند ، تا سقف 20 امتیاز  اقدام کند.
ماده 11: آهنگسازانی که از لحاظ دانش فنی، تحصیلات موسیقی، سابقه آهنگسازی و سوابق هنری شرایط کافی برای عضویت در کانون را داشته، ولی موفق  به ساخت موسیقی متن فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی نشده اند، می توانند به عنوان عضو افتخاری ویژه پذیرفته شده و پس از ساخت اولین موسیقی متن فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی، مطابق ضوابط این آیین نامه به عضویت رسمی کانون درآیند.
تبصره- اعضای افتخاری ویژه، حق شرکت در تمامی جلسات رسمی کانون (شورای مرکزی، شورای فنی و مجامع عمومی) را با موافقت و دعوت شورای مرکزی داشته و مورد مشورت و اظهار نظر کارشناسی و تخصصی قرار می گیرند ولی فاقد حق رای و انتخاب شدن هستند.
ماده12: تایید اطلاعات مندرج در فرم درخواست عضویت اعم از سوابق علمی ، عملی و آموزشی بر عهده شورای فنی  است . لذا در صورت عدم انطباق اطلاعات مندرج در فرم درخواست عضویت با واقعیت،  شورای فنی می تواند عضویت فرد را در هر مرحله ای با تصویب شورای مرکزی لغو کند.
 این آیین نامه در 12 ماده، 11 تبصره و 39 بند در تاریخ  20/3/1394 به تصویب شورای مرکزی رسید