English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آیین نامه فیلم انیمیشن

 

شانزدهمین جشن سینمای ایران

فیلم انیمیشن


ماده1- هدف : داوری آثار تولید شده در عرصه ی فیلم انیمیشن توسط نمایندگان انجمن فیلم انیمیشن سینمای ایران  و کارشناسان سینمایی به نحوی که باعث ترغیب و تشویق فیلمسازان برای ارتقای کیفی آثارشان گردد.

ماده2- دبیر جشن سینمای ایران ، دبیر جشن فیلم انیمیشن نیز می باشد و فصل الخطاب تصمیمات و مسائل مربوط به جشن فیلم انیمیشن است .

تبصره1 : ا ز طرف هیأت مدیره ی انجمن فیلم انیمیشن ( آسیفا ) نماینده ی تام الاختیاری به عنوان مدیر هماهنگی جشن فیلم انیمیشن معرفی می­گردد که در باره ی برنامه ریزی ها ، نحوه ی برگزاری جشن و برنامه های جانبی هماهنگی لازم را با دبیر جشن سینمای ایران انجام خواهد داد.

ماده3. کلیه ی تولیدات فیلم انیمیشن که از ابتدای تیر ماه 1390 تا پایان خرداد ماه 1393 تولید شده اند ، می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند .

تبصره1 : دارا بودن ملیت ایرانی برای یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر ( کارگردان یا تهیه کننده ) الزامی است.

تبصره2 : برگه ی تقاضای شرکت در جشن فیلم انیمیشن باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.

تبصره3 : پس از تسلیم درخواست کتبی جهت شرکت در جشن فیلم انیمیشن ، نمی توان آن را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد.

تبصره4 : تقاضای شرکت در جشن فیلم انیمیشن  به منظور پذیرش کلیه ی مقررات آن است .

تبصره5 : فیلم هایی که در دوره های قبل جشن سینمای ایران شرکت کرده اند ، امکان حضور دو باره در این جشن را ندارند.

ماده4. انتخاب آثار متقاضی حضور در جشن فیلم انیمیشن از سوی یک هیأت انتخابی ، مرکب از نمایندگان صنف فیلم انیمیشن و کارشناسان سینمایی صورت خواهد گرفت .

 تبصره1 : هیأت انتخاب جشن فیلم انیمیشن  شامل هفت نفر خواهد بود . پنج تن با معرفی هیأت مدیره ی انجمن انیمیشن سینمای ایران خواهد بود و دو تن به انتخاب شورای برگزاری جشن معرفی خواهند گردید که احکام خود را پس از تأیید از دبیر جشن دریافت خواهند کرد.

تبصره2 : هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمی تواند از عوامل اصلی سازندی اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است .

ماده5. هیأت داوران جشن فیلم انیمیشن از میان نمایندگان صنف  مربوطه و شخصیت های فرهنگی و هنری و سینمایی مرکب از 17 تن خواهد بود که دوازده تن با معرفی انجمن فیلم انیمیشن سینمای ایران و پنج تن از شخصیت های هنری، فرهنگی و سینمایی که توسط شورای برگزاری جشن معرفی می گردند ؛ احکام خود را پس از تأیید از دبیر جشن دریافت خواهند کرد.

تبصره1 : هیچ عضوی از اعضای هیأت داوری نمی توانند از عوامل اصلی سازنده ی  اثری باشد که در بخش مسابقه پذیرفته شده اند.

ماده6. جوایز جشن فیلم انیمیشن بدین شرح است :

6 - 1 ) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلم انیمیشن (تهیه کننده ) فیلم انیمیشن.

         6 2 )  تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین کارگردان فیلم انیمیشن .

         6 3 ) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین فیلمنامه فیلم انیمیشن

6 4 ) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین انیمه ( متحرک سازی ) فیلم انیمیشن.

6 5 ) تندیس شایستگی سینمای ایران برای بهترین طراحی و گرافیک ( طراحی شخصیت، طراحی فضا، لی اوت فیلم انیمیشن .

          6 6 ) دیپلم افتخار سینمای ایران برای بهترین موسیقی فیلم انیمیشن .

6 - 7 ) دیپلم افتخار سینمای ایران برای بهترین طراحی صدا و صداگذاری فیلم انیمیشن .

ماده7. تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه توسط دبیر جشن اتخاذ شده و نافذ است.