English
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

هفدهمین جشن بزرگ سینمای ایران
فیلم بلند سینمایی

ماده 1- خانه سینمای ایران در راستای اجرای اهداف اساسنامه خویش، هفدهمین جشن بزرگ سینمای ایران را به منظور ارزشیابی حرفه‌ای آثار سینمایی و ترغیب و تشویق فیلمسازان و دست اندرکاران و نیز ارتقای  هنر –  صنعت سینمای ایران برگزار و به برگزیدگان در یازده رشته و هجده تندیس شایستگی اهداء می‌کند:
1- 1-  تندیس شایستگی بهترین فیلم
1- 2- تندیس شایستگی بهترین کارگردانی
1-3- تندیس شایستگی بهترین فیلمنامه
1-4- تندیس شایستگی بهترین فیلمنامه اقتباسی
1-5- تندیس شایستگی بهترین بازیگر زن (ایفای نقش اول)
1-6- تندیس شایستگی بهترین بازیگر مرد (ایفای نقش اول)
1-7- تندیس شایستگی بهترین بازیگر زن (ایفای نقش مکمل)
1-8- تندیس شایستگی بهترین بازیگر مرد (ایفای نقش مکمل)
1-9- تندیس شایستگی بهترین فیلمبرداری
1-10- تندیس شایستگی بهترین موسیقی متن
1-11- تندیس شایستگی بهترین تدوین
1-12- تندیس شایستگی بهترین طراحی صحنه
1-13- تندیس شایستگی بهترین طراحی لباس
1-14- تندیس شایستگی بهترین صدابرداری
1-15- تندیس شایستگی بهترین صداگذاری
1-16- تندیس شایستگی بهترین چهره پردازی
1-17- تندیس شایستگی بهترین جلوه‌های ویژه میدانی
1-18- تندیس شایستگی بهترین جلوه‌های بصری

تبصره1: در صورت وجود حداقل سه فیلمنامه اقتباسی تندیس شایستگی بهترین فیلمنامه اقتباسی اهداء می‌شود.
تبصره2: در بخش صدا، داوران در مرحله اول حداکثر پنج فیلم را به عنوان کاندید بهترین صدای فیلم معرفی می نمایند که در مرحله دوم تندیس بهترین صدابرداری و صداگذاری از میان این پنج فیلم خواهد بود.
ماده2- داوری آثار سینمایی متقاضی هفدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در دو مرحله انجام می‌شود:
الف – مرحله داوری تخصصی
الف – 1) پنج داور تخصصی در رشته‌های کارگردانی، فیلمنامه نویسی، بازیگری، فیلمبرداری، موسیقی، تدوین، صدا، مدیران هنری، چهره‌پردازی، جلوه های ویژه میدانی و جلوه های ویژه بصری جمعاً پنجاه و پنج داور که از سوی اصناف مربوطه معرفی می‌شوند و پس از  تایید دبیر جشن، معرفی نامزدهای دریافت تندیس شایستگی در رشته تخصصی خود را به عهده می‌گیرند.
تبصره: داوران معرفی شده از طرف صنوف باید خود آثاری در مرحله داوری نداشته باشند.
تبصره1: هر یک از اصناف دارای تندیس شایستگی یکی از داوران خود را به عنوان سرشاخه برای ایجاد هماهنگی امور داوری به مدیر اجرایی جشن معرفی می کند و تا پایان جشن حق تعویض ندارد.
تبصره2: ده فیلمی که بالاترین نامزد را داشته باشند به شرط اینکه یکی از این نامزدها از میان نامزدهای کارگردانی و یا فیلمنامه باشند به داوران شورای عالی برای انتخاب کاندیدا بهترین فیلم معرفی می شوند.
تبصره3: هیئت داوران شورای عالی تهیه کنندگان از میان فیلم‌های واجد شرایط نامزدهای بهترین فیلم را انتخاب می‌کنند.
الف -2) در داوری تخصصی برای هر تندیس حداکثر پنج نامزد معرفی می شوند. این تعداد صرفاً برای نامزدی بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه تا حداکثر هفت نامزد قابل افزایش است.
ب – مرحله نهایی داوری
ب- 1) به منظور انتخاب برترین‌های دریافت تندیس شایستگی، از میان نامزدهای منتخب داوری تخصصی، هیئت داورانی، با تماشای همه آثار نامزد شده، برگزیدگان هر رشته را معرفی می‌کنند.

- پنجاه و پنج نفر داوران تخصصی اولیه
- 21 نفر از داوران معرفی شده از اصناف: انجمن مدیران تولید، کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان، کانون دستیاران فیلمبردار، انجمن منشیان صحنه، انجمن مدیران سالن‌های سینما، انجمن طراحان فنی، انجمن بازیگران و بدلکاران، انجمن سرپرستان گفتار فیلم و گویندگان، انجمن مدیران تدارکات، انجمن عکاسان فیلم، انجمن کارکنان لابراتوار، انجمن سینماداران، انجمن مدرسان سینما، انجمن منتقدان و نویسندگان، انجمن مستندسازان، انجمن تهیه‌کنندگان مستند، انجمن آسیفا، کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران و کانون پخش کنندگان سینما (با تایید دبیر جشن).
- شش نفر داوران شورایعالی تهیه‌کنندگان
- 9 نفر داوران منتخب هیئت مدیره خانه سینما با مشورت دبیر
- 5 نفر کارشناس به انتخاب دبیر
ماده3- تمامی داوران متعهدند تا در جلسات نمایش و داوری 3/2 فیلم های نمایش داده شده در مرحله دوم داوری شرکت کنند. آرای داورانی که از این قاعده پیروی نکرده باشند شمارش نمی‌شود.
ماده4- پس از پایان نمایش فیلم ها در دور داوری تخصصی، برگه‌های معرفی نامزدهای هر رشته به داوران تحویل می‌شود. داوران حداکثر 48 ساعت فرصت دارند تا برگه‌های آرای خود را در پاکتهای در بسته منقوش به امضای خود به سرشاخه‌های هر رشته تحویل دهند. سر شاخه‌ها نیز پس از جمع آوری پاکت های آرای رشته خود را آن را به دبیر جشن تسلیم می کنند.
ماده5- در مرحله نهایی داوری، تمامی داوران پس از تماشای همه آثار نامزد شده در مرحله داوری تخصصی،   برگه‌های انتخاب برترین‌های خود را در تمامی رشته‌ها (که روز آخر نمایش، توسط دبیرخانه جشن در اختیارشان قرار می‌گیرد) تکمیل و حداکثر ظرف 72 ساعت آرای خود را در پاکتهای در بسته منقوش به امضای خود تحویل دبیر جشن سینمای ایران می‌دهند.
ماده6- به منظور شمارش آرای داوری، شورای صیانت از آرا متشکل از سه نفر هنرمندان و صاحب نظران خوشنام سینما توسط شورایی مرکب از دبیر جشن یا مدیر اجرایی جشن و سرشاخه‌های هر رشته برگزیده می‌شوند.
تبصره: اعضای شورای صیانت نمی‌توانند خود جزوء نامزدهای انتخاب شده آن سال باشند.
ماده 7- شورای صیانت از آراء مسئولیت بازگشایی پاکتهای آرای داوران و شمارش آنها را بر عهده دارد. این شورا نتیجه آرای نهایی را به دبیر جشن اعلام می‌کند.
ماده8- یک هیئت داوری مستقل، متشکل از 5 نفر به انتخاب دبیر جشن مسئولیت اعلام نامزدهای بهترین استعداد جوان را از میان فیلم های اول شرکت کننده در جشن هفدهم سینمای ایران به عهده خواهند گرفت.
تبصره: برنده تندیس شایستگی بهترین استعداد جوان همانند سایر رشته ها در مرحله نهایی داوری توسط همه داوران این مرحله برگزیده می‌شود.
ماده9-  به منظور ارزیابی داوری بهترین عکس فیلم یک هیئت داوری متشکل از سه نفر از کارشناسان این رشته با معرفی انجمن عکاسان و تایید دبیر آثار را بررسی کرده و تندیس را به بهترین عکس اهداء می‌کنند.
ماده10- به منظور ارزیابی و داوری بهترین آنونس، تیزر و پوستر فیلم یک هیئت داوری متشکل از 5 نفر ( دو نفر به انتخاب کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران و سه کارشناس به انتخاب دبیر جشن) آثار و مواد تبلیغاتی را بررسی کرده و دو تندیس به بهترین پوستر، بهترین آنونس و یک دیپلم افتخار به بهترین تیزر اهداء می‌کنند.
ماده11- هیچ یک از (تندیس ها) به طور مشترک اهداء نمی‌شود.
ماده12- به منظور قدردانی از شایستگی‌ها و تلاش‌های تعدادی از دست اندرکاران سینمای ایران، به پیشنهاد دبیر جشن و تایید هیئت مدیره خانه سینما، تا 3 تندیس افتخار در جشن هفدهم طی آئینی به دست اندرکاران سینما اهداء می‌شود.
ماده 13- به منظور ابراز مراتب قدردانی از کسانی که به نحوی به سینمای ایران خدمت کرده اند، به پیشنهاد دبیر جشن و تایید مدیر عامل خانه سینما تندیس افتخار سیف اله داد به یکی از افراد موثر و خدمتگزاران این قلمرو اهداء می شود.
ماده 14- تمام فیلم های سینمایی که از ابتدای 15 تیر 1393 تا پایان روز 31 خرداد 1394 به نمایش عمومی درآمده و در دوره های پیشین جشن سینمای ایران شرکت نکرده باشند، می توانند در این جشن شرکت کنند.
ماده 15- تهیه کنندگان فیلم های متقاضی باید کتباً تقاضای شرکت در جشن سینمای ایران را تکمیل و امضاء کنند.
ماده 16- تکمیل و امضای تقاضای شرکت در جشن سینمای ایران به منزله پذیرش و قبول تمامی این مقررات است.
ماده17- پس از امضای تقاضای شرکت در جشن سینمای ایران امکان خارج کردن فیلم از داوری وجود ندارد.
ماده 18- با توجه به تصویب هیئت مدیره خانه سینما و موافقت صنوف ذیربط مبنی بر برگزاری جشنواره‌های مستقل برای فیلم‌های کوتاه داستانی و تجربی، سینمای مستند و سینمای انیمیشن، این رشته‌ها جشن خود را به صورت مستقل با آیین نامه‌ای مکمل و با مسئولیت دبیر جشن هفدهم سینمای ایران برگزار کرده و تندیس سینمای ایران را به برگزیدگان اهداء می‌کنند.
ماده19- هرگونه تفسیر مواد این مقررات و تصمیم‌گیری در سایر موارد پیش‌بینی نشده توسط دبیر جشن در شورای سیاست گذاری اتخاذ شده و نافذ می‌باشد.